+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Pytania do Prezesa Zarządu

Zanim zadasz pytania, sprawdź czy podobne pytanie nie zostało już zadane.

Prezes

 

6 + 1 =

Dotychczas zadane pytania.

 • Uncategorized
Expand All | Collapse All
 • 1. Czy są podejmowane działania mające na celu wprowadzenie obligacji serii C do obrotu giełdowego? Jeżeli tak, to na jakim jest to etapie i jaki jest orientacyjny czas rozpoczęcia notowań. Identyczne pytania mam w odniesieniu do obligacji serii D.
   

  Szanowny Panie,

  w chwili obecnej trwa proces emisji obligacji serii D, które pozwolą na większe rozłożenie w czasie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji serii C.
  Spółka nie podjęła jeszcze decyzji o upublicznieniu obligacji serii C ani D. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od powodzenia emisji obligacji serii D.
  Spółka planuje również przedterminowy wykup obligacji serii C od zainteresowanych obligatariuszy. W dniu dzisiejszym Spółka nabyła 664 obligacje serii C po cenie równiej 35% wartości nominalnej.
  Obligatariusze zainteresowani notowaniem, a tym samym odsprzedażą obligacji serii C, mogą zgłaszać taką chęć bezpośrednio Spółce wraz z propozycją cenową takiej sprzedaży. Nie wykluczam możliwości odkupu obligacji serii C od zainteresowanych obligatariuszy bez ich notowania na Catalyst. Przy niewielkiej wartościowo emisji, koszt notowania mógłby znacząco podnieść koszty tej emisji.

  More
 • 2. Panie Prezesie, kiedy można spodziewać się zakończenia prac związanych z emisja obligacji Serii C? Czy uda się ją domknąć jeszcze w roku 2015?
   

  Szanowny Panie,
  procedura emisji obligacji serii C ruszyła już w kilka dni po zatwierdzeniu układu. Zgodnie z opublikowanymi raportami wykonaliśmy już wycenę przedmiotu zastawu (linia technologiczna do recyklingu opon), wybraliśmy administratora zastawu (z kilku ofert z całej Polski), prowadzimy rozmowy z KDPW na temat procedury "rolowania obligacji". W najbliższych dniach zamierzamy zawrzeć umowę zastawu i podjąć uchwałę o emisji. Od tego momentu ruszą procedury których czas trwania jest nie zależy od Zarządu, a mianowicie: wpis w rejestrze zastawów oraz podpisywanie umów z niemalże setką inwestorów zainteresowanych rolowaniem obligacji serii B na serię C.
  Mam nadzieję, podobnie jak obligatariusze, że proces zakończy się przydziałem obligacji jeszcze w grudniu 2015 roku.

  More
 • 3. Bardzo proszę o czytelną informację na temat zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obligacji serii B w zależności od wybranej opcji w zatwierdzonym układzie z wierzycielami.
   

  Zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu obligacji serii B pozostaje cały czas zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów. W przypadku wyboru opcji B zastaw rejestrowy zabezpiecza płatność rat układowych zgodnie z treścią zawartego układu, do czasu spłaty wszystkich rat. W przypadku wyboru opcji A objęcie obligacji serii C będzie równoznaczne z wykonaniem zobowiązań układowych, jednakże zabezpieczeniem tych obligacji będzie również zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, tyle że zastaw ten ustanowiony zostanie w dalszej kolejności tj. na ruchomości już obciążonej zastawem na rzecz wierzycieli uprawnionych z obligacji serii B, tj. tych którzy skorzystają z opcji B. Oznacza to, że w przypadku gdyby doszło do zaspokajania się wierzycieli z przedmiotu zastawu, pierwszeństwo będą mieli obligatariusze serii B, a z pozostałej po ich zaspokojeniu kwoty, zaspokajać będą się w dalszej kolejności wierzyciele uprawnieni z obligacji serii C.

  More
 • 4. Dane finansowe za Iq 2015 wykazauja, ze spolka nie bedzie wstanie udzwignac kosztow finansowania w przypadku spelnienia sie ukladu. Jak spolka zamierza zwiekszych przychody w IIq i IIIq oraz pozyskac nowych klientow zachowujac przy tym rentownosc pozwalajaca przynajmniej obsluge bierzacych zobowiazan finansowych oraz budowe nadwyzki finansowej na czesciowe uregulowanie obligacji?
   

  Szanowny Panie, komplet informacji o które Pan pyta znajduje się w prognozach finansowych opublikowanych 2 października 2014 roku. Link do raportu: http://www.orzelsa.com/external/showReportCurrent/id/3/cid/23/eid/56/report_id/464

  More
 • 5. Panie Prezesie, czy możliwa jest sytuacja, w której pomimo głosowania za układem przez obligatariuszy dysponujących większą ilością obligacji od obligatariuszy głosujących przeciwko układowi kurator obligatariuszy na zgromadzeniu wierzycieli będzie również głosował przeciwko układowi? Czyli czy kurator jest zobligowany do głosowania zgodnego z wolą obligatariuszy dysponujących większością obligacji, czy też ma w trakcie głosowania tzw. wolną rękę?
   

  Szanowny Panie, najpewniejszej odpowiedzi w tym zakresie udzieli Panu sam kurator. Oto jego dane kontaktowe: Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11 20-337 Lublin e-mail: jerzy.slawek@inlex.pl

  More
 • 6. Czy zgodnie z obecna propozycja Zarzadu opisana w sprawozdaniu rocznym jednostkowym, obligatoriusz posiadajacy mniej niz 50 obligacj serii B, zostanie splacony w termine 3 miesiecy zgodnie z punktem I oraz II str 63 raporty rocznego jednostkowego za rok 2014 czy obligatoriusz ten zostanie zakwalifikowany do punktu IV (str 64)?
   

  Szanowny Panie, wszystkie wierzytelności z tytułu obligacji są zaliczone do jednej grupy zgodnie z pkt. IV propozycji układowych, w których wskazane zostało, iż dotyczą one "wierzytelności zabezpieczonych na majątku upadłego zastawem rejestrowym tj. obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B wyemitowanych przez ORZEŁ S.A.". Wierzytelności wszystkich obligatariuszy są ujęte jako jedna pozycja na liście wierzytelności, a powołany przez Sąd kurator oddaje swój głos w imieniu wszystkich obligatariuszy i w ramach tej grupy wierzycieli nie mogą być różnicowane propozycje układowe. Nie pozwalają na to przepisy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Dodam jeszcze, że nie widzę możliwości technicznej, zakwalifikowania „drobnych” obligatariuszy do grupy zgodnie z pkt. II propozycji układowych. Spółka (ale również KDPW) nie jest w stanie określić ilu jest takich obligatariuszy i jaką łącznie ilością obligacji dysponują. Od samego początku stanowisko Spółki w tym zakresie było niezmienne. W razie dodatkowych wątpliwości zachęcam do dalszego zadawania pytań.

  More
 • 7. Witam Pana Prezesa, cieszę się, że jestem akcjonariuszem spółki, która tworzy coś ze złego (zużyte opony) w coś dobrego. Czy technika pozwala na rozszerzenie działań? Tzn. czy z tej zużytej opony można robić wszystko co jest z gumy lub czy ta guma (granulat) może stanowić domieszkę?
   

  Szanowny Panie, nasza koncepcja rozwoju produktów zakłada właśnie uzyskiwanie coraz wyższej wartości dodanej w tym co jest efektem recyklingu. Stale nad tym pracujemy.

  More
 • 8. Panie Prezesie, w związku z powyższym, że nie dostali Państwo dotacji na restrukturyzację przedsiębiorstwa, nie przeleje to czary goryczy, praktycznie w przededniu głosowania nad układem? W takich sytuacjach głosowanie nad układem odbywa się zazwyczaj wtedy, kiedy wszyscy wierzyciele mają świadomość najbliższych losów spółki. A w tym przypadku nie dość, że dotacja się oddaliła, to niestety skłania do pepesymistycznego myślenia, czy przedsiębiorstwo jest wogóle w stanie pozyskać owe środki z tego źródła?
   

  Szanowny Panie, wniosek o dotacje na restrukturyzację został odrzucony ze względu na poziom wsparcia o jaki wnioskowała Spółka. Po zmianie założeń w finansowaniu kosztów restrukturyzacji wniosek zostanie złożony ponownie. W chwili obecnej nie widzę kolejnych przesłanek za oddaleniem wniosku przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Oczywiście ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo. W odniesieniu do głosowania, należy zauważyć, że prognozy finansowe przedstawiane przez Spółkę w postępowaniu upadłościowym nigdy nie zakładały dotacji, więc w z tego punktu widzenia nic się nie zmienia.

  More
 • 9. Czy ze względu na utrzymującą się w tym roku pogodę mniej klientów wymienia opony na zimowe?
   

  Obecna sytuacja pozwala kierowcom używać opony letnie w związku z tym nie wymieniają opon na zimowe co przekłada się na sprzedaż nowych opon. W związku z tym w porównaniu do października odczuwamy mniejszą dynamikę sprzedaży.

  More
 • 10. Kiedy będzie wiadomo czy Spółka otrzyma 17,5mln zł dotacji? Czy wyjaśni sie to jeszcze w tym roku? Jak oceniają Państwo szanse na pozytywne zakończenie sprawy???
   

  Jesteśmy w stałym kontakcie z PARPem i staramy się uzyskać od nich jakieś zobowiązujące informacje. Według pisma które od nich otrzymaliśmy termin publikacji wyników postępowania upłynął 23 listopada 2009 roku. W dzisiejszej rozmowie telefonicznej uzyskałem informację że rozpatrują jeszcze wnioski i nie wysłali nawet listy beneficjentów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego celem zatwierdzenia. Według mojej wiedzy, najwcześniej informacja w powyższej sprawie zostanie podana w połowie grudnia. Bardzo zależy nam na jej upublicznieniu przed zwołanym NWZ. Według dzisiejszego harmonogramu nową inwestycję chcielibyśmy rozpocząć na początku przyszłego roku i zakończyć w IVQ 2010. Pyta Pan również o ocenę szans. Mogę mówić jedynie o faktach: w historii prowadzonego biznesu (osoba fizyczna oraz Spółka jako jej następczyni biznesowa) w ciągu ostatnich kilku lat otrzymaliśmy ponad 10 dotacji, niepowodzeniem zakończyły się jedynie 2-3 wnioski. W chwili obecnej jesteśmy po ocenie formalnej dwóch kolejnych wniosków, realizujemy jeden projekt i przygotowujemy się do złożenia na początku 2010 roku kolejnego wniosku. Działania te dotyczą nakładów inwestycyjnych na doradztwo, rozwój e-commerce i inne. Mamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych na realizowane cele. W związku z brakiem odpowiedzi na dotychczas złożony wniosek w działaniu 1.4-4.1, złożyliśmy kolejny wniosek na zbliżony projekt w innym działaniu gdzie wyniki będą w lutym. Ze strony Zarządu oraz głównych akcjonariuszy jest pełna determinacja do realizacji projektu Fabryki Granulatu Gumowego oraz pozyskania finansowania z dotacji. Mam nadzieję, że będzie to już w najbliższych tygodniach.

  More
 • 11. Czy Pan, jako prezes zarządu, ma w planach zaktywizowanie obrotu akcjami Pana spółki, czy jest jakiś animator rynkowy?
   

  Od samego początku naszym animatorem rynku jest AmerBrokers z którym co jakiś czas omawiam niską płynność walorów Spółki.

  More
 • 12. Czy firma planuje rozszerzenie rynku swojej działalności oraz rozwoju innej działalności związanej z motoryzacją?
   

  Bardzo poważnie traktujemy nasze plany zdobycia pozycji drugiego gracza w polskim e-handlu. Uważamy, że dzięki podejmowanym obecnie i w przeszłości działaniom nasze możliwości w tym zakresie rosną. Zarząd prowadził rozmowy na temat inkorporacji innych podmiotów z branży, jednak projekt Fabryki Granulatu i spodziewany wzrost wartości z niego wynikający, wstrzymał rozmowy. Wrócimy do nich w 2010 roku.

  More
 • 13. Czy Spółka planuje wycofanie spółki z obrotu publicznego? Czy są plany wejścia inwestora strategicznego lub przejęcia spółki przez konkurenta?
   

  Jako Prezes Zarządu, ale również przedstawiciel większościowego akcjonariusza, nigdy nie miałem planów wycofania Spółki z obrotu giełdowego. Wręcz przeciwnie podtrzymuję deklarację przeniesienia walorów Spółki "dwa piętra wyżej" w latach 2010/2011.

  More
 • 14. Czy Zarząd nie wprowadzała czytelników Państwa raportów w błąd podając tylko przychody w raporcie zatytułowanym „Wyniki finansowe…” Słownik definiuje wynik finansowy jako różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania, a nie jako przychody. Według mojej opinii może to być celowe wprowadzanie w błąd odbiorców Państwa sprawozdań mające na celu wywołanie pozytywnego wrażenia co do faktycznego zysku.
   

  Zapewniam Pana, ża naszą intencją nie jest wprowadzanie czytelników w błąd. W mojej ocenie, "wyniki finansowe" w wąskim znaczeniu to rzeczywiście różnica między przychodami i kosztami, jednak w szerokim znaczeniu jest to zbiór wartości ekonomicznych określających sytuację spółki (zaciągnięty np. z rachunku wyników, bilansu). W takiej sytuacji przychody są jak najbardziej elementem zbioru o nazwie "wyniki finansowe". Dodam również, że sformułowanie "wyniki finansowe" pojawia sie w tytule natomiast w treści komunikatu zawsze uściślamy, że mowa jest o przychodach.

  More
 • 15. "Odpowiedni wzrost ceny akcji" Cena akcji w ostatnich dniach spada. Na jaki wzrost Pan liczy i w jakim czasie ?
   

  Odpowiedni wzrost ceny akcji który umożliwi przejście na główny rynek bez nowej emisji akcji. Wymogiem formalnym przejścia z Newconnect na GPW jest kapitalizacja na poziomie 12 mln EURO.

  More
 • 16. Jaka jest przyczyna zmniejszenia zaangażowania w kapitale przez fundusz AGIOFounds TFI i omijania spółki przez inwestorów instytucjonalnych? Z czego wynika tak drastyczma przecena wartości akcji (38% w skali miesiąca od 26.10) - utrata zaufania inwestorów, problemy z zarządzaniem, brak rozliczenia z pruducentem linii technologicznej w nowym zakładzie czy inne problemy? Spadek wartości od wiosennych notowań (5,2 zł) do 1,97 nie jest przypadkowy, rozczarowuje mnie jako inwestora zaangażowanego od chwili pierwszej emisji niepublicznej.
   

  W tym okresie występowały duże umorzenia jednostek uczestnictwa w różnych funduszach, niestety umorzenia nie ominęły wymienionego funduszu, dlatego też fundusz sprzedał akcje Spółki. Przecena wartości akcji spółki wynika z dwóch faktów: - przeciąganie oddania linii – przedłużający się proces przygotowania dokumentacji, można było rozpocząć prace nad dokumentacją po zmontowaniu linii – nigdy taki układ maszyn nie był wcześniej zestawiony. Proces jest na ukończeniu - ogólną sytuacją na giełdzie.

  More
 • 17. Dlaczego nie odwołano prognoz finansowych na 2011 rok, skoro już dawno wiadomo, że tak ogromnych zysków operacyjnych nie będzie.
   

  Spółka nie odwołała prognoz, gdyż zamierza je zaktualizować. Aby móc to zrobić musimy poczekać do pełnego uruchomienia ZPGG oraz skonsolidowania Astor S.A.. Planujemy opublikować aktualizację prognoz w listopadzie

  More
 • 18. Czy dotacja na pierwszą fabrykę została już całkowicie rozliczona?
   

  Nie. Każdorazowo kiedy składamy do PARP rozliczenie podajemy to w komunikacie bieżącym. Na chwilę obecną planujemy złożenie rozliczenia końcowego do końca 2011 roku.

  More
 • 19. Czy w kwestii rozliczenia dotacji na pierwszy zakład wszystko zostało już rozliczone, czy spółka oczekuje jeszcze wypłaty dotacji z PARP?
   

  Składając rozliczenie końcowe do końca roku, należałoby założyć że ostatnia transza wpłynie w IIQ 2012 roku. Przewidywana kwota ostatniej transzy to 2,5-3 mln zł.

  More
 • 20. Co z planami przejścia na główny rynek?
   

  Zamierzamy w najbliższych dniach podpisać umowę z firmą doradczą na przygotowanie prospektu emisyjnego. Czekamy również na wyniki złożonego wniosku o dotację na koszty doradcze związane z tym procesem. Podstawowym problemem dzisiaj jest kapitalizacja spółki. Nie zamierzamy przeprowadzać emisji w najbliższym czasie więc musimy czekać na odpowiedni wzrost ceny akcji.

  More
 • 21. Czy istnieje możliwość zorganizowania "Drzwi Otwartych" większość inwestorów była by pewnie zainteresowana jak zostały zainwestowane nasze pieniądze?
   

  Oczywiście. Takie spotkania z inwestorami odbywają się cyklicznie wraz ze zgłaszanym przez nich zainteresowaniem. Proszę o zgłaszanie się osób które chciałby uczestniczyć w „Dniach Otwartych”, a odpowiedni termin zostanie wskazany.

  More
 • 22. Czy mógłby Pan wrzucić jakieś nowe zdjęcia lub filmy z produkcji granulatu?
   

  W ciągu kilkunastu najbliższych dni zostanie uruchomiona nowa strona korporacyjna ORZEŁ S.A.. Znajdować się tam będzie obszerny dział ze zdjęciami

  More
 • 23. Kiedy (w którym roku) można liczyć na wypłatę choćby skromnej dywidendy?
   

  Spółka na chwilę obecna nie planuje wypłacania dywidendy. Na obecnym szybkim etapie rozwoju wszystkie wygenerowane środki będą reinwestowane.

  More
 • 24. Jeśli w 2014 ma powstać kolejna fabryka to kiedy planuje się rozpoczęcie budowy? Czy PARP juz zgodził się na przesunięcie terminu budowy na 2014?
   

  Jeszcze nie mamy decyzji PARPu w tym zakresie, ale w naszej ocenie nie powinno być z tym problemu. W końcu PARP zwlekał z podpisaniem umowy dwa lata

  More
 • 25. Czy ceny granulatu i mączki są na podobnym poziomie jak w pierwszym półroczu (podobnie jak kauczuk) czy jednak ceny spadły jak na całym rynku surowcowym?
   

  Ceny uzyskiwane za granulat są zgodne z naszymi wcześniejszymi założeniami.

  More
 • 26. Tak konkretnie na czym polega ustawianie maszyn z ZPGG?
   

  Niestety nie mogę opisywać tego procesu zbyt dokładnie, gdyż jest to element naszej przewagi konkurencyjnej.

  More
 • 27. Czy granulat jest sprzedawany tylko do WILL AG, czy też do innych firm?
   

  Granulat nie jest sprzedawany do WIL AG, a jedynie z pomocą WIL AG. Granulat trafia do odbiorców na terenie całego kraju.

  More
 • 28. Jaki kurs EUR/PLN przyjęła spółka w prognozach przychodów ze sprzedaży granulatu?
   

  Na chwilę obecną nie sprzedajemy granulatu na rynkach zagranicznych. Spodziewamy się takich transakcji w przyszłości.

  More
 • 29. Czy w raporcie miesięcznym za wrzesień będzie podany odrębnie przychód z granulatu? + najlepiej suma przychodu od początku produkcji czyli połowy lipca.
   

  W raportach miesięcznych podawać będziemy przychody jednostkowe i skonsolidowane. Uzasadnieniem takiego zakresu publikacji jest to, iż nie chcemy informować zbyt szczegółowo naszych konkurentów rynkowych.

  More
 • 30. Jakie zyski operacyjne (w skali miesiąca) generuje obecna sprzedaż granulatu
   

  Niestety, nie będziemy publikować tak szczegółowych informacji. Wystarczająca musi być prognoza finansowa jednostkowa i skonsolidowana.

  More
 • 31. Czym miałaby się różnić druga fabryka granulatu od pierwszej (ma kosztować o kilka milionów więcej)?
   

  W drugim zakładzie chcemy zastosować inną linię technologiczną. Jest ona opatentowana i daje szansę na produkcję granulatu o jeszcze wyższej wartości rynkowej

  More
 • 32. Kiedy zarząd zaprezentuje sposób finansowania drugiej fabryki
   

  Niezwłocznie po podjęciu ostatecznej decyzji o przystąpieniu do jej realizacji. Na chwilę obecną zakładamy że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych miesięcy, jednak nie bez znaczenia jest ogólna sytuacja makroekonomiczna.

  More
 • 33. Jakie duże zapasy opon (kwotowo) pozostały po sezonie letnim i czy zostały sprzedane innym firmom ze stratą czy są magazynowane do następnego sezonu
   

  Wartość stanów magazynowych opon letnich w chwili obecnej jest niższa niż przed rokiem. Oczywiście w trzecim kwartale następował proces wyprzedaży opon posezonowych w celu odzyskania zamrożonego w nich kapitału obrotowego.

  More
 • 34. Czy sprzedaż opon będzie rentowna w sezonie zimowym, czy też znowu chodzi o robienie dużych bezsensownych obrotów
   

  Na chwilę obecna wszystko wskazuje, że w sezonie zimowym będziemy generować co najmniej średnie marże na sprzedaży opon.

  More
 • 35. Szanowny Panie Prezesie W RB 76/2012 informował Pan, że pierwotnie wydzielenie Brokera do spółki salon-opon.com S.A. przełożne zostało z przełomu roku na koniec marca 2013. Dziś już 11 kwietnia , a spółka dyskretnie przemilcza temat. Co się dzieje w tej sprawie? pozdrawiam
   

  Spółka prowadzi zaawansowane prace nad dalszą koncepcją rozwoju Brokera Oponiarskiego. Nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące tego czy działalność ta będzie rozwijana samodzielnie czy z udziałem inwestora zewnętrznego. Do momentu rozstrzygnięcia tej kwestii nie podejmujemy działań wnoszenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowej spółki. O wszystkich decyzjach będziemy informować na bieżąco.

  More
 • 36. Jak długo trwała (trwa?) "przerwa zimowa" linii produkcyjnej ZPGG? Jaka jest przyczyna tej przerwy w produkcji (brak surowca, miejsca do składowania produktu czy chodzi wyłącznie o konserwację maszyn?).
   

  Przerwa produkcji na przełomie roku wynikała z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz naprawy jednego z urządzeń. Obecnie produkcja notuje wysoką wydajność

  More
 • 37. Czy Zarząd planuje publikacje prognoz na 2013 r.? Jeżeli nie to jaki jest tego powód.
   

  Odpowiedź na to pytanie przedstawiałem już kilkukrotnie podczas spotkań z inwestorami. W spółce, która w kluczowym dla siebie obszarze (Recykler) dopiero buduje swoją pozycję na rynku trudno jest przedstawić wiążące prognozy. Dodatkowym elementem ryzyka w publikacji prognoz są prowadzone prace B+R, których efekt może znacząco wpływać na generowane wyniki: koszty prac B+R są kosztem spółki w chwili ich ponoszenia, natomiast efekty prac mogą zaowocować w tym lub dopiero kolejnych latach. Spółka oczywiście posiada budżety i stale je analizuje i aktualizuje, ale nie są one upubliczniane. Bardzo zależy nam na spełnianiu oczekiwań naszych akcjonariuszy, ale w tym zakresie prosimy o wyrozumiałość

  More
 • 38. Czy jest coś nowego w sprawie emisji akcji dla pracowników spółki?
   

  W ramach Programu Motywacyjnego zostało przydzielone niespełna 300 tys. akcji. (4/5 z zaplanowanych w programie). Akcje te mogą pochodzić z nowej emisji lub z skupu obecnych akcji. Spółka nie podjęła jeszcze decyzji który model zostanie wybrany. Chcielibyśmy wydać pracownikom należne im akcje do końca tego roku.

  More
 • 39. Panie Prezesie czy targi CBS Sport Rekreacja Wellness & Spa, przyniosły oczekiwany rezultat? Proszę o komentarz do ostatnich wyników.
   

  Targi CBŚ mają przynieść wymierne wynik w perspektywie minimum jednego roku więc nie mogę odpowiedzieć precyzyjnie. W mojej ocenie, nawiązanie kilku nowych kontaktów biznesowych podczas targu zaowocuje większą sprzedażą już w najbliższych tygodniach. Trudno komentować przychody po jednym miesiącu - mam nadzieję że trend zostanie utrzymany w całym roku, ale jeszcze za wcześnie na takie wnioski.

  More
 • 40. Czy spółka zrealizowała kontrakt w wysokości 1 296 tys. euro na dostawę granulatu do końca 2012? Jakie kary są przewidziane w tym kontrakcie za niedostarczenie granulatu w umówionym terminie?
   

  Szanowny Panie, Spółka rzeczywiście realizowała w 2012 roku duży kontrakt na dostawę granulatu gumowego. Kontrakt nie został w pełni zrealizowany ze względu na nieodebranie odpowiedniej ilości przez kupującego jak również z winy sprzedającego, ze względu na niższą od zakładanej wydajność produkcji w I-IIIQ 2012 roku. Powyższe fakty nie spowodowały nałożenia kar umownych na żadną ze stron. Pozdrawiam JO

  More
 • 41. Zapewniał Pan nas o planach pójścia naprzód tymczasem działanosć core biznes idzie słabo, rośnie stosunek zobowiązań krótkoterminowych i pojawiają się u akcjonariuszy obawy o wypłacalnosć jeśli recykler nie pokaże dobrych wyników. Czy są postępy w uzyskiwaniu dochodów z recyklera?
   

  Wydajność linii w drugim półroczu 2012 była znacząco wyższa niż w pierwszych miesiącach ubiegłego roku. Jest duża szansa, że koszt zaopatrzenia w surowiec w tym roku będzie niższy niż w 2012 roku. Nasze przewidywania mówią również o wyższej cenie sprzedaży granulatu, ale to dopiero potwierdzi rynek. Obecnie (29.01-01.02.2013) wystawiamy się na targach Budma w Poznaniu a następnie (23-26.04.2013) w Moskwie. Zakładamy, że taka aktywność również przełoży się na popyt ze strony dotychczasowych i nowych klientów.

  More
 • 42. Na ostatnim spotkaniu akcjonariuszy w Warszawie w związku z omówieniem raportu za 3 kwartał padła deklaracja p. Jacka Orła co do udostępnienia wstępnych prognoz na 2013 na temat core biznesu. Czy pan prezes mógłby wywiązać się z tych deklaracji a ja i rynek otrzymać takie prognozy? Chcemy wiedzieć na czym stoimy.
   

  Jak najbardziej potwierdzam moją deklarację dotyczącą ponownego przeanalizowania możliwości publikacji prognoz. Na chwilę obecną, uważamy że publikowanie prognoz na 2013 rok wiąże się z dużym ryzykiem błędu. Pamiętam Państwa argumenty i jak tylko uznam za wystarczająco prawdopodobne nasze założenia budżetowe, zostaną one opublikowane w postaci raportu bieżącego. Bardzo proszę o wyrozumiałość w tym zakresie. Ilość zmiennych jest naprawdę duża i „czarowanie rynku” nie będzie służyć nikomu.

  More
 • 43. Chciałbym się dowiedzieć jak drogi jest to kredyt tzn. ile wynosi marża i całkowity koszt kredytu. Pytam w związku z waszymi zapowiedzi co do stopniowej wymiany obligacji na kredyty bankowe jako tańsze źródło długu.
   

  Wartość marży banku jest parametrem typowo handlowym i jako tajemnica transakcji nie może zostać ujawniona. Standardowe marże w tego typu transakcjach to 1,5-3% marży + WIBOR. Finansowanie o którym mówimy powyżej jest przeznaczone na kapitał obrotowy i nie zostanie przeznaczone na spłatę obligacji. Pozyskanie jednak dodatkowego kapitału powinno poprawić wyniki spółki i przez to (pośrednio) przełożyć się na uzyskanie taniego kapitału na spłatę/rolowanie obligacji serii B.

  More
 • 44. Od stycznia, można sprowadzać zużyte opony z zagranicy. Czy w związku z tym spółka taniej kupuje surowiec do produkcji granulatu?
   

  W styczniu kupujemy opony zużyte taniej niż w 2012 roku. Czy tendencja ta się utrzyma, okaże się w kwietniu kiedy wzrośnie zapotrzebowanie na opony zużyte ze strony cementowni. Liczymy na obniżenie ceny zakupu surowca w 2013 roku.

  More
 • 45. Aktualne notowania spółki budzą niepokój wielu akcjonariuszy. Czy istnieje obawa co do dalszego funkcjonowania GK? I czy może Pan zapewnić drobnych akcjonariuszy, że aktualne wyceny nie są spowodowane pozbywaniem się akcji przez osoby majace dostęp do informacji poufnych?
   

  Nie mam podstaw aby wątpić w dalsze "funkcjonowanie GK". Trudna sytuacja na rynku jest co prawda faktem, ale Zarząd podejmuje stosowne działania w celu dalszego rozwoju spółki. Więcej szczegółów przekazuję w raportach bieżących i podczas cyklicznych spotkań z inwestorami. Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych wymagają raportowania, więc zarówno ja jak i Pan dowiemy się o tym z informacji przesłanych przez osoby zobligowane.

  More
 • 46. Czy firma rozważa by zmienić rynek notowań z NewConect na GPW i czy w tym roku?
   

  Czy firma rozważa by zmienić rynek notowań z NewConect na GPW i czy w tym roku?

  More
 • 47. Skoro Astor ma umowy z serwisami opon na terenie całego kraju, to dlaczego Orzeł nie sprzedaje opon przez internet wraz montażem i bezpłatną dostawą do lokalnego serwisu?
   

  Pilotażowo program wymiany ruszył jeszcze w 2011 roku. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu tej usługi ze względu na wdrażane nowe systemy informatyczne w ASTOR S.A. i u jego klientów. Sprzedaż opon z usługą montażu będzie możliwy w 2013 roku.

  More
 • 48. Niezbyt dobrze rozumiem bilans. Skoro fabryka granulatu kosztowała około 30 mln zł, a całość rzeczowych środków trwałych (grunty, budynki, maszyny, urządzenia itp.) jest wykazana w bilansie jako 18 mln, to gdzie podziało się brakujące 12 mln?
   

  Różnica wynika w sposobie prezentacji w Bilansie. Spółka zmieniła standardy rachunkowości z UoR na MSR. ZPGG jak również inne inwestycje realizowane są w dużej mierze z dotacji unijnych. Wartość inwestycji w części finansowana z dotacji nie jest uwzględniana w Aktywach dlatego też realna wartość jest zaniżona. W ostatnim raporcie okresowym, na stronie 34, opublikowana została tabelka pokazująca wartość bilansową Aktywów wraz z dotacjami uzyskanymi na realizacje inwestycji w te aktywa.

  More
 • 49. W sprawie projektu "Ekologiczne modyfikatory asfaltu nowej generacji - badanie i rozwój technologii". 1. Czy spółka zmieniła profil działalności skoro zaczęła zajmować się badaniami naukowymi? 2. Jaki jest model biznesowy tego projektu?Jak osiągać zysk z prowadzenia badań, które zostały już przeprowadzone i np. w Niemczech i Polsce dodaje się już granulat do dróg w celu polepszeniach nawierzchni. Jakie jest źródło finansowania tego projektu (ponad 5 mln zł) skoro spółka już jest ogromnie zadłużona?
   

  Realizowanie projektów badawczych związane jest bezpośrednio z działalnością Recyklera. Badania mają na celu opracowanie nowego zastosowania granulatu oraz tekstylii produkowanych w ZPGG. Efektem tych badań będzie nowy produkt który znajdzie zastosowanie głównie w drogownictwie, przełoży się to bezpośrednio na wynik finansowy GK. Wartość brutto całego projektu wynosi 8,5 mln zł z czego 5,9 mln zł będzie pochodziło z otrzymanej dotacji a pozostała część ze środków własnych Spółki. Projekt będzie realizowany do końca 2014 roku.

  More
 • 50. Jaki jest udział (wartościowo + ilościowo) w produkcji ZPGG mączki a jaki granulatu? Czy koszt pozyskania surowca stał się istotny dla wyników finansowych ZPGG?
   

  Mączka (średnica poniżej 1mm) stanowi 10-15% wagi otrzymywanej gumy na wyjściu linii technologicznej. Niedobór opon zużytych na rynku przekłada się na wzrost kosztów pozyskania surowców ale również na uzyskiwaną wydajność produkcji. Wielkość produkcji w danym miesiącu jest podstawowym parametrem wpływającym na wynik finansowy ZPGG. Podejmujemy działania (import surowca, kolejne umowy z polskimi dostawcami opon zużytych) zmierzające do ograniczenia wpływy tych negatywnych zjawisk.

  More
 • 51. W związku z raportem o zakupie działki w poniatowej mam pytanie dlaczego zakupiono tylko jedną działkę z dwóch na które wygrano przetarg. Czy brak zakupu drugiej działki oznacza rezygnację z zamiaru budowy drugiej fabryki? Czy zarząd może skomentować obecny stan przygotowań do budowy drugiej fabryki? Czy projekt będzie realizowany czy też Zarząd spółki zrezygnował z tego projektu.
   

  Szanowny Inwestorze, spółka zakupiła pierwszą z dwóch działek znajdujących się w sąsiedztwie naszej obecnej lokalizacji Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego. Drugą z nich zamierzamy nabyć do końca tego roku. Takie rozłożenie zakupów na dwie tury wynika z decyzji Gminy Poniatowa jako właściciela działek. Decyzja o budowie drugiego zakładu nie została jeszcze podjęta. Spółka analizuje wiele aspektów tej decyzji, takich jak: kierunek rozwoju Recyklera - pionowy czy poziomy, zmiany na rynku opon zużytych - zagrożenie brakiem surowca dla drugiego zakładu, perspektywy rynku granulatu, ogólna sytuacja makroekonomiczna mająca wpływ na wybór sposobu finansowania inwestycji. Zdaniem Zarządu, realizacja budowy drugiego zakładu musi stanowić kolejny milowy krok w rozwoju spółki i projekt ten będzie realizowany pod warunkiem, że uda się osiągnąć taki efekt. Jeżeli drugi zakład oznaczałby konieczność dużej emisji akcji, nieznaczną poprawę osiąganych wyników finansowych oraz konieczność ponoszenia dodatkowego dużego ryzyka biznesowego - należy z niego zrezygnować. Zapewniam Państwa, że Zarząd pracuje nad stworzeniem efektywnego modelu realizacji inwestycji w drugi zakład produkcyjny. Jeżeli taki model zostanie opracowany - inwestycja będzie realizowana, jeżeli nie zostanie opracowany - inwestycja zostanie zaniechana. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie podać żadnych dat, kiedy sprawa ta definitywnie zostanie rozstrzygnięta.

  More
 • 52. Witam serdecznie, jestem zdegustowany zachowaniem spółki i związku z tym mam pytanie kiedy zwiększy się obrót akcjami ORL w ostatnim tygodniu wynosił praktycznie 0?
   

  Zarząd Spółki nie ma wpływu na zawierane transakcje na rynku, to inwestorzy odpowiedzialni są za obrót. Trudno jest skomentować brak płynności.

  More
 • 53. Proszę o komentarz Zarządu Spółki do informacji o sprzedaży akcji w kwietniu 2012 przez wiodącego akcjonariusza spółki. Najlepiej byłoby, aby fakt sprzedaży skomentował sam sprzedajacy jako członek organu Spółki czyli RN Czy w najbliższym roku, rodzina akcjonariuszy wiodących zamierza dalej sprzedawać akcje? Czy główni akcjonariusze nie mogliby złożyć oświadczenia o niesprzedawaniu akcji np przez najbliższy rok? pomogłoby to niewątpliwie kursowi akcji i uwiarygodniło samą spółkę
   

  Zarząd spółki nie powinien komentować decyzji Akcjonariuszy. Według mojej wiedzy, sprzedaż akcji przez Przewodniczącego RN nie była związana z oceną perspektyw spółki. Pańską propozycję uważam za ciekawą i chętnie omówimy ją na najbliższym WZA, na które serdecznie zapraszam. Przypominam również, że do 14 czerwca członkowie organów spółki mają okres zamknięty i nie mogą dokonywać transakcji na akcjach ORL.

  More
 • 54. Bardzo proszę o komentarz dotyczący spadających obrotów w roku 2012
   

  Dziękuję za zainteresowanie naszą Spółką. Zgodnie z przekazanymi przez nas raportami, w pierwszym kwartale 2012 roku spółka osiągnęła niższe przychody niż w tym samym okresie 2011 roku. Główne przyczyny tej sytuacji to: - przedłużające się zimowe warunki w marcu, sezon zmiany opon na letnie rozpoczyna się dopiero teraz; - znaczący wzrost cen opon letnich przekłada się na większą wstrzemięźliwość w decyzji o zakupie opon; - brak sprzedaży opon na rynku ukraińskim - jeszcze w kwietniu odnotowano tam opady śniegu; - mimo pracy w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej, produkcja odbywa się na magazyn. Sezon w tej branży rozpoczyna się dopiero w IIQ roku; Mimo powyższych uwarunkowań, jestem przekonany że cały 2012 rok będzie znacząco lepszy (również na poziomie przychodów) dla Grupy Kapitałowej ORZEŁ. W razie dodatkowych pytań, proszę o ich przesyłanie - będę starał się niezwłocznie na nie odpowiadać.

  More
 • 55. Czy spółka planuje rolować obligacje przypadające do wykupu w tym roku? Jeśli obligacje zostanąwykupione to z jakich środków.
   

  Spółka nie zamierza rolować Obligacji serii A których wykup nastąpi w kwietniu 2012r. Środki na wykup tych obligacji będą pochodziły ze środków własnych Spółki.

  More
 • 56. Czy umowa z WIL AG przewidywała kary umowne? Czy w związku z zerwaniem umowy ORZEŁ S.A. zapłaci karę? Jakie są straty wynikające z niezrealizowania umowy z WIL?
   

  Szanowny Panie, Orzeł S.A. nie zapłaci kary za zerwanie umowy agencyjnej z WIL AG, gdyż przyczyna jej zerwania leży po stronie agenta. Nie mogę podać kwot na jakie szacujemy straty wynikające z niewywiązania się agenta z umowy agencyjnej. Niestety zła sytuacja finansowa naszego partnera nie pozwala mieć nadziei na wyegzekwowanie kar umownych, które w naszej ocenie się nam należą.

  More
 • 57. Czy firma WIL AG zapłaci karę za niewywiązanie się z gwarantowanych w umowie ilości sprzedanego granulatu? Ile straciła firma wskutek niezrealizowania umowy i wjaki sposób zabezpieczyła się przed taką sytuacją? Czy Orzeł S.A. zapłaci karę za zerwanie umowy?
   
 • 58. Akcjonariuszue nie zostali rzetelnie poinformowani o projekcie spółki dotyczącym modyfikatorów asfaltu. Poza tytułem nic nie wiadomo, mimo, że projekt pochłania znaczące środki. 1. Co zrobiono w ramach tego projektu, a w szczególności jakie środki trwałe o jakiej wartości kupiono na jego potrzeby? Gdzie odbywają się badania, testy itp.? 2. Jakie są prognozowane wartości sprzedaży granulatu na potrzeby budowy dróg?
   

  Szanowny Panie, nie zgadzam się z zarzutem, że Akcjonariusze "nie zostali rzetelnie poinformowani". Działania z zakresu B+R ze swej specyfiki nie mogą być szczegółowo i publicznie prezentowane przez Spółkę. Zakres upublicznionych informacji jest w naszej ocenie właściwy. Uwzględniając powyższe, nie mogę podać jakie środki trwałe zostały zakupione oraz jakie i gdzie prowadzone były badania. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Wielkość rynku granulatu/maczki stosowanej w drogownictwie zależy od poziomu zainteresowania tą metodą wśród firm budujących drogi z asfaltu modyfikowanego. Technologia ta staje się coraz bardziej popularna w Polsce i od lat znana jest na innych rynkach zagranicznych. W 2013 roku sprzedaż do tego segmentu rynku stanowiła kilka procent przychodów, natomiast w kolejnych latach może sięgać nawet ponad 50% sprzedaży.

  More
 • 59. Dlaczego zarząd dnia 29.10.2013 wprowadził celowo inwestorów w bład podająć do publicznej wiadomości komunikat dotyczące podtrzymujący temrin wypłaty odsetek a następnie przesuwa termin wypłaty odsetek [http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/companiesStatements/ebi/info/549072,orzel-sa-opoznienie-w-splacie-odsetek-od-obligacji-serii-b]?
   

  Szanowny Panie, stwierdzenie w pytaniu "celowo" jest zupełnie nieuzasadnione. Odpowiedź udzielona w dniu 29 października była zgodna z ówczesną wiedzą Zarządu. Powód przesunięcia wypłaty odsetek od obligacji serii B został podany w raporcie bieżącym 39/2013. Proszę uwzględnić, iż spółka prowadzi działalność gospodarczą a ta z założenia charakteryzuje się dużą zmiennością. Zadaniem Zarządu jest stałe i bieżące reagowanie na zaistniałe, nawet zmieniające się, warunki rynkowe.

  More
 • 60. Czy beda wypłacone odsetki za nastepny kwartał i kiedy?
   

  Odsetki zostaną wypłacone zgodnie z harmonogramem. Za IX okres odsetkowy od 23.08.2013 do 22.11.2013 r. Obligatariuszom posiadającym obligacje na dzień 14.11.2013 wypłata odsetek nastąpi w dniu 22.11.2013 r.

  More
 • 61. 1. Czy w przypadku upadłości w 2014r, spółka będzie musiała zwracać dotacje unijne ? Innymi słowy, czy lista dłużników wydłuży się o PARP ? 2. Na jakim etapie jest projekt "Ekologiczne modyfikatory asfaltu nowej generacji" - czy są opóźnienia?
   

  AD1. W sytuacji gdyby spółka ogłosiła upadłość PARP ma prawo wystąpić o zwrot dotacji wraz z odsetkami ustawowymi. AD2. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami.

  More
 • 62. 1. ILE PIENIĘDZY z GRUPY KAPITAŁOWEJ w ciągu ostatnich 5 lat poszło na zakup usług od Spółki K&K Media Solutions, której prezesem i współwłaścicielem jest Kamil Orzeł? 2. Czy znaczne opóźnienia we wdrażaniu przez Dział E-handlu nowego narzędzia do umawiania się na wizyty w serwisach w całej Polsce wynika ze współpracy ze Spółka K&K Media Solutions? 3. Jakie inne transakcje i o jakiej skali były dokonywane w ciągu ostatnich 5 lat z podmiotami powiązanymi z Grupą Orzeł? 4. Jaki jest efekt biznesowy tych transakcji? 5. Dlaczego zarząd wybiórczo odpowiada na pytania akcjonariuszy? Na przykład ciągle nie ma odpowiedzi na stronie na moje pytania z 12.09.2013r. cyt. "a)W raportach miesiecznych spółka podaje, że "Pomimo wzrostu przychodów, spółka odnotowuje spadek marż". Czy chodzi o spadek procentowy czy o sumę w złotych? Czy o jedno i drugie? b)Co zarząd robi aby ograniczyć koszty niezwiązane z generowaniem przychodów?
   

  AD 1. Szacuję że jest to kilkanaście tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat. AD 2. K&K Media Solution nie bierze udziału w tym projekcie. AD 3. Odpowiedź na to pytanie znajduje się każdorazowo w sprawozdaniach rocznych. AD 4. Pytanie bardzo szerokie, proszę o jego sprecyzowanie. AD 5. Odpowiedź na Pańskie pytanie została udzielona, jednak omyłkowo nie została opublikowana (nie zaznaczono odpowiedniego checkbox’a) na stronie za co przepraszamy. Odpowiedź jest już na stronie www.

  More
 • 63. Z radością, ale i niepokojem przeczytałem o przyznaniu spółce kolejnej dotacji. O ile pozyskanie 164 tyz zł wydaje się być atrakcyjne, o tyle dołożenie kolejnych 70 tys w obecnej sytuacji finansowej spółki może budzić kontrowersje. Proszę o odpowiedź czy zasadność tych wydatków była analizowana i w jakim zakładanym czasie zwrócą się one w postaci zysku netto?
   

  Zasadność była jak najbardziej badana i nie ma wątpliwości że nakłady inwestycyjne w IT są konieczne. W trakcie realizowania projektu będziemy brali pod uwagę bieżącą sytuację spółki.

  More
 • 64. 1. W raportach miesiecznych spółka podaje, że "Pomimo wzrostu przychodów, spółka odnotowuje spadek marż". Czy chodzi o spadek procentowy czy o sumę w złotych? Czy o jedno i drugie? 2. Co zarząd robi aby ograniczyć koszty niezwiązane z generowaniem przychodów?
   

  1. W raportach mówimy o marżach w ujęciu procentowym. 2. Zarząd stale monitoruje ponoszone koszty i tam gdzie to możliwe redukuje je. Koszty "niezwiązane z generowaniem przychodów" nie występują, natomiast koszty "niebezpośrednio związane z przychodem" to np. koszty B+R, ale są one kluczowe dla przychodów w przyszłości.

  More
 • 65. dzień dobry jaki jest powód dlastycznego spadku cen obligacji orl 0814.czy firma do lipca 2014 r zamierza ogłosić upadłośc firmy
   

  Jako Zarząd spółki nie komentujemy poziomu cen akcji oraz obligacji. Sytuacja spółki jest trudna, ale w chwili obecnej nie ma przesłanek do składania wniosku o upadłość.

  More
 • 66. Jak Pan Prezes ocenia szanse uzyskania rentowności przez spółkę w najbliższych kwartałach, kiedy to nastąpi?, czy jest Pan w stanie uspokoić inwestorów posiadających obligacje spółki Orzeł? czy naprawdę mają powody do takiego niepokoju jak wskazuja na to notowania (okolice 60%), pozdrawiam
   

  Witam, Zarząd podejmuje działania zmierzające do znaczącej poprawy rentowności spółki. Ich efektów należy spodziewać się w I/IIQ 2014 roku. Nie komentuję obecnego kursu akcji czy obligacji - jest to wynik autonomicznych decyzji inwestorów.

  More
 • 67. Jak Pan ocenia perspektywy branzy recyklingu opon i zastosowania granulatu na rynku europejskim?
   

  Szanowny Panie, trudno jest opisywać perspektywy dla całej Europy, gdyż na poszczególnych rynkach występują znaczące różnice, np.: w Chorwacji Recykler dostaje 70 euro za przyjęcie odpadu a w Polsce Recykler płacić 40-50 euro za tonę surowca. Jednak udział recyklingu w porównaniu do np. spalania stale rośnie w całej Europie. Wszędzie poszukuje się nowych aplikacji dla granulatu. Uważam że kluczowe jest zagospodarowywanie nisz rynkowych, gdyż granulat w najprostszej formie jest produktem tanim. Na tym rynku konkurujemy z producentami z tak dalekich krajów jak Grecja czy Portugalia. Opracowaliśmy strategię postępowania na takim rynku i obecnie ją wdrażamy. Niestety o jej szczegółach nie chcemy pisać tak otwarcie, zapraszam więc do bezpośredniego kontaktu

  More
 • 68. Czy wobec stale generowanych strat z działalności spółka rozważa ogłoszenie upadłości? Myślę, że w kontekście pogrążających ją z kwartału na kwartał wyników, które obserwujemy w raportach (szczególnie ostatnich) taka możliwość powinna być brana pod rozwagę a jeśli nie to co zamierzacie zrobić aby ten dramat akcjonariuszy zmienić? Element który miał przynosić zyski i wyciągnąć spółkę na prostą (ZPGG) przynosi straty a więc spółka obecnie nie ma nic co pozwoli spłacić dług i przynosić akcjonariuszom korzyść w przyszłości, dlaczego więc mają kupić lub trzymać akcję ORL? Tylko proszę o inną i bardziej wylewną odpowiedź niż 'bo warto'...
   

  Szanowny Panie, analizujemy sytuację spółki na bieżąco i rozważamy wszystkie możliwe scenariusze. Pomimo trudniej sytuacji w jakiej znalazła się spółka, dostrzegamy możliwość wyjścia na prostą. Podejmujemy działania które można skonkludować w takich oto kierunkach: sprzedaż lub zamknięcie Brokera w celu ograniczenia generowanej straty, rolowanie lub zamiana na akcje obligacji serii B oraz rozwijanie produktu otrzymywanego w ZPGG celem uzyskania wyższej ceny. Zależy mi aby efekty tych działań były widoczne w pierwszym kwartale 2014 roku. Decyzję dotyczącą zakupu lub sprzedaży akcji ORL pozostawiam inwestorom.

  More
 • 69. Jaki jest koszt pozyskiwania surowca (zużytych opon) do recyklingu? Poproszę info o sposoby pozyskiwania surowca do recyklingu.
   

  Koszt pozyskania surowca do ZPGG to w chwili obecnej 140-160 zł/tonę. Surowiec kupujemy od firm zajmujących się jego zbieraniem oraz sami zbieramy go w własnym dziale Zbiórki Opon do Utylizacji (ZODU).

  More
 • 70. Kiedy będą wypłacane odsetki od obligacji za 3 kw
   

  Najbliższa wypłata odsetek zgodnie z tabelą odsetek tj. za VIII okres odsetkowy (od 23.05.2013 do 22.08.2013) nastąpi 22 sierpnia 2013 r. (dzień prawa 13 sierpnia 2013r).

  More
 • 71. Prosimy o niezwłoczne opublikowanie przez Zarząd uzasadnienia dlaczego pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru leży w interesie spółki.
   

  Na wstępie zaznaczę że uchwała jedynie umożliwia a nie nakazuje pozbawienie obecnych Akcjonariuszy prawa poboru. Uzasadnienie takiej propozycji jest zawarte w opinii Zarządu: Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma na celu umożliwienie pozyskania nowych inwestorów w tym np. finansowych czy branżowych. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów. Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Dyskusja w tym zakresie będzie prowadzona wśród Akcjonariuszy na najbliższym WZ.

  More
 • 72. Panie Prezesie, Kurs spada jak kamień w wodzie. Inwestorzy na forum zaczynają mieć wątpliwości odnośnie płynności finansowej firmy. Proszę o kilka zdań celem ew. uspokojenia. Czy firma jest w stanie na bieżąco regulować zobowiązania finansowe ? W jakim stopniu obligacje zostaną spłacone do 201408 a w jakim będą rolowane ? Czy firma będzie w najbliższej przyszłości realizować uchwalony skup akcji ?
   

  Odpowiedzi na Pańskie pytania zawarte są w opublikowanych ostatnio raportach : kwartalnym i rocznym. Proszę mnie zrozumieć, ale nie mogę poza raportami w systemie giełdowym odpowiadać na takie pytania. Miejscem gdzie będziemy mogli prowadzić dyskusję na te tematy jest najbliższe WZA na które (jak zwykle) zapraszam.

  More
 • 73. Panie Prezesie aktualna cena akcji jest porażająco niska, czy wobec tego zamierza Pan skupić z rynku nadpodaż..??
   

  dostrzegam obecny poziom cen akcji ORL, jednak w uruchomieniu skupu akcji własnych muszę brać pod uwagę jeszcze bieżącą płynność w spółce oraz wykup obligacji serii B w sierpniu 2014 roku.

  More
 • 74. 1. Co mogłoby przekonać Zarząd do uruchomienia produkcji granulatu w soboty i niedziele? 2. Co Zarząd zrobił w sprawie uzyskania odszkodowania za opóźnienia w uruchomieniu ZPGG?
   

  Ad1. Produkcja w weekendy uzależniona jest od parametrów takich jak: odpowiednia ilość surowca oraz zbyt na produkowany granulat. Pracę w tym trybie planujemy w IIIQ tego roku. Ad2. Sprawa ta jest nadzorowana przez Zarząd i ze względu na dobro sprawy nie mogę nic więcej odpowiedzieć.

  More
 • 75. Zainteresował mnie "Kalendarz zamówień" opisany w raporcie miesięcznym. Czy to oznacza zakup przez Orła w serwisach (po cenach hurtowych) usług montażu i przechowania opon, a następnie sprzedaż tych usług nieco drożej w salonie-opon.com (na podobnych zasadach funkcjonują zakupy grupowe)? Czy w rezultacie Internauta zapłaci mniej nie tylko za opony, ale także za montaż, przechowanie i ubezpieczenie? Czy można będzie kupować same usługi wymiany opon (jeśli ktoś ma stare w dobrym stanie) z rezerwacją terminu? Czy podobne usługi oferuje Astor dla dużych flot samochodowych? Czy po wprowadzeniu usług "kalendarza zamówień" nie trzeba płacić za dostawę opon kurierem, bo opony na Klienta będą już czekać w najbliższym "serwisie współpracującym" (szczególnie te popularne)? Czy w handlu internetowym będzie to najszybsza dostawa na rynku?
   

  "Kalendarz zamówień" jest narzędziem umożliwiającym zapisanie klienta e-commercowego na zmianę opon w dowolnym partnerskim serwisie. Pracujemy jeszcze nad modelem rozliczeń z serwisem lokalnym i hurtowe kupowanie usług przez Orzeł S.A. jest jedną z możliwych ścieżek. Nie przewidujemy aby można było jedynie umówić się na serwis bez zakupu opon - nie byłoby tu miejsca dla nas. Astor S.A. już wykorzystuje takie narzędzie we współpracy z flotami samochodowymi. Głównym zadaniem jakie stawiamy przed tą usługą to ułatwienie klientowi operacji zakupu opon przez internet. Nie będzie musiał odbierać ich w domu i zawozić do serwisu, a od razu zostaną one wysłane do konkretnego serwisu i tam będą czekały na montaż.

  More
 • 76. Czy zarzad w celu zmniejszenia trudnosci z objeciem obligacji nowej seri - przez obligatoriuszy posiadajacych do kilkudziesieciu sztuk - zamierza dokonac wykupu obligacji do pewniej wartosci natomiast natomiast pozostala "zrolowac" na obligacje nowej seri? Czesciowy wykup obligacji z grupy osob posiadajacych nieznaczne ich ilosc istotnie powinien ograniczyc ilosc wysilku potrzebnego do pelnego roziwazania problemow wynikajacych z obligacji zapadlej seri.
   

  Szanowny Panie, w złożonych w sądzie propozycjach układowych nie ma mowy o mechanizmie wykupu obligacji od „drobnych obligatariuszy”. Obawiam się, że mechanizm taki oznaczałby nierówne traktowanie wierzycieli i nie jest możliwy do przeprowadzenia w postępowaniu układowym. W układzie ważne jest zobowiązanie z tytułu emisji całej serii obligacji, bez względu na fakt ile obligacji posiada dany obligatariusz.

  More
 • 77. Linia technologiczna jest warta około 10 milionów (taka była ostatnia wycena) a Pan chce zwrócić obligatariuszom tylko 300 PLN za jedną obligację (1000 akcji po około 30 groszy, tylko kto to kupi?)!!!!!
   

  Szanowny Panie, moją propozycję dotyczącą parytetu wymiany akcji na obligacje przedstawiłem na podstawie wycen rynkowych. Uważam, że są najbardziej miarodajne, chociaż może nie satysfakcjonujące. Odnosząc się do wyceny linii oraz wyceny akcji dodam, że wycena nominalna akcji też jest 1 zł. Jeżeli Spółka poradzi sobie z bieżącymi problemami i wyjdziemy z upadłości, należy się spodziewać wzrostu ceny akcji. Oczywiście jestem otwarty na inne koncepcje restrukturyzacji zobowiązań, ale muszą one być najpierw przedstawione formalnie Kuratorowi obligacji, Nadzorcy Sądowemu oraz Zarządowi przez zainteresowanych obligatariuszy.

  More
 • 78. Szanowny Panie Prezesie W związku z ukazaniem się sprawozdania za II kwartał czy nie celowe byłoby natychmiastowe zaprzestanie działalności spółki z uwagi, że generuje tylko straty. Osiągnięcie rentowności spółki przy obecnym składzie zarządu i rady nadzorczej wydaje się nie możliwe do osiągnięcia. Jak spółka chce pozyskać kapitał z emisji akcji przy cenie nominału 1 zł a cenie rynkowej ok 30 gr za akcje. Czy można na rynku znaleźć takich frajerów ?. Czy niecelowe byłoby jednak jeśli spółka ma trwać nadal oczywiście poprzez uchwałę zmienić nominał na 1 lub 10 gr i zrobić mega emisje dla akcjonariuszy spółki. Tak np. zrobiła spółka Hotblok i wyszła z tarapatów finansowych. Czy nie lepiej dać się przejąć firmie z branży najlepiej zagranicznej, która jest dobrze zarządzana i rentowna. Pewnie takich podmiotów jest dużo na rynku. Czy nie uważa Pan, że obecny zarząd raczej prowadzi tą spółkę do katastrofy (już spółkę sprowadził na deski) i nie lepiej byłoby podać się do dymisji.
   

  Szanowny Panie, dziękuję za zbiór Pańskich pytań i sugestii. Postaram się odnieść do większości. Niestety zatrzymanie produkcji i „zamknięcie Spółki” nie powoduje zatrzymania wypływu środków. Dodatkowo ewentualna konieczność zwrotu dotacji z powodu zaprzestania produkcji skokowo podwoiłaby wartość zobowiązań. W mojej ocenie, jedynie dalsze wysiłki całej Spółki mogą zaowocować pozytywną zmiana sytuacji. Skład Rady Nadzorczej, a przez to również Zarządu, powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Obecne władze spółki podejmują wiele wysiłku w celu poprawy kondycji Orzeł S.A.. Zapewniam Pana, że jako akcjonariusz, podczas WZ nie poznałem propozycji lepszego składu Rady Nadzorczej. Kwestia emisji: cena nominalna 1000 akcji jest równa cenie nominalnej 1 obligacji serii B. Podobnie ma się cena rynkowa - 1000 akcji w cenie rynkowej jest równe cenie rynkowej 1 obligacji serii B. Na tej podstawie uważam, że wymiana 1 obligacji na 1000 akcji nowej serii jest właściwą propozycją. Przejęcie przez inwestora branżowego - według mojej wiedzy nie ma takiego inwestora zainteresowanego wejściem na polski rynek recyklingu opon. Nie wiem na jakiej podstawie twierdzi Pan, że „pewnie takich podmiotów jest dużo na rynku”. Podanie się Zarządu do dymisji – tak naprawdę uważam, że nikt lepiej nie będzie walczył o interes spółki niż jej większościowy akcjonariusz. Jeżeli ma Pan jednak konstruktywne propozycje w tym zakresie zapraszam do kontaktu z Radą Nadzorczą. Podsumowując: Sytuacja Spółki jest trudna. Jej przyszłość leży w rękach Zarządu ale również wierzycieli którzy mogą nie zgodzić się na propozycje układowe. Moim zadaniem jest podejmowanie wszelkich możliwych działań uzdrawiających spółkę. Widzę możliwość jej dalszego rozwoju po przejściu obecnych trudności. Ostatnie miesiące pokazują, że poprawiamy swoją pozycję rynkową i powoli przekłada się to na wyniki finansowe. O reszcie zdecyduje rynek!

  More
 • 79. Dlaczego Orzel S.A. zrezygnowal z dzialanosci zwiazanej ze zbiorka opon? Kto obecnie dostarcza zuzyte opony do lini produkcji granulatu?
   

  Rezygnacja z własnego działu zbiórki opon do utylizacji została podjęta pod koniec 2013 roku jako jeden z elementów restrukturyzacji. Utrzymywanie własnego działu było istotnym kosztem stałym ponoszonym bez względu na ilość opon zebranych z rynku. Duża konkurencja wśród firm zajmujących się zbieraniem opon spowodowała, że ceny rynkowe opon zużytych z dostawą do zakładu w Poniatowej były i są ok. 15% niższe niż koszt jaki generował nasz własny dział ZODU. Obecnie dostawcami opon zużytych na potrzeby ZPGG jest kilkanaście podmiotów z terenu polski południowo wschodniej.

  More
 • 80. Witam. Panie Prezesie kiedy zostanie ogłoszona upadłość likwidacyjna spółki. Czy sąd wynaczył już termin posiedzenia. Jak Pan preses uważa czy znajdzie się firma zainteresowana kupnem linii technologicznej do recyklingu opon. Czy może rodzina Orłów odkupii linię technologiczną po ogłoszeniu upadłośći. Dlaczego firma nie zapłaciła odsetek za ostatni okres odsetkowy.
   

  Szanowny Panie, upadłość w jakiej znajduje się Orzeł S.A. to upadłość z możliwością zawarcia układu a nie likwidacyjna. Zarząd podejmuje wszelkie działania ażeby nie przekształciła się ona w likwidacyjną. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie czy znajdzie się firma zainteresowana kupnem linii technologicznej do recyklingu opon. „Czy może rodzina Orłów odkupi linię technologiczną po ogłoszeniu upadłości” Z tym pytaniem proszę zwrócić się do „rodziny Orłów” a nie Zarządu Orzeł S.A.. Upadłość ogłoszono w kwietniu 2014 roku, ale linia technologiczna nie jest do sprzedania. Niewypłacenie odsetek od obligacji serii B wynika z obecnej sytuacji Spółki. Rozliczenie zobowiązań z tytułu odsetek od obligacji będzie możliwa po zawarciu układu z wszystkimi wierzycielami. Obligatariuszy reprezentuje w tym zakresie wyznaczony przez sąd kurator, który zgłosił wierzytelność z tytułu obligacji (kapitału jak i odsetek) w postępowaniu upadłościowym.

  More
 • 81. Zbliża się termin zakończenia notowań obligacji ORL0814 oraz termin ich wykupu. Czy zostaną wypłacone odsetki za ostatni okres odsetkowy oraz czy dla posiadaczy mniejszej ilości obligacji 1-50 szt zostaną one wykupione w terminie ?
   

  Informacja na ten temat zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego w najbliższych dniach.

  More
 • 82. W jakim stopniu wykorzystane sa obecnie moce produkcyjne zakladu produkujacego granulat? Jest to produkcja na konkretne zamowienie czy magazynowana z zamiarem pozniejszej sprzedazy?
   

  Spółka w pełni wykorzystuje posiadane moce produkcyjne.

  More
 • 83. Posiadam 9 obligacji ORL0814 serii B. Czy w związku z toczącą się sprawą o orzeczenie upadłości spółki mógłby mnie Pan poinformować o krokach, jakie muszę podjąć, aby odzyskać zainwestowany kapitał wraz z odsetkami?
   

  Szanowny Panie w woli ścisłości, upadłość została już postanowiona a toczy się postępowanie zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami. W chwili obecnej obligatariusze nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Ich obligacje są na bieżąco obsługiwane - wypłacane są odsetki. Łączną kwotę wierzytelności z tytułu wyemitowanych obligacji do postępowania upadłościowego zgłosi kurator. Jeżeli w przyszłości będzie wymagana aktywność ze strony obligatariuszy będziemy o tym informować w raportach bieżących. Dodatkowo podaję kontakt do reprezentującego obligatariuszy kuratora obligacji: Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11 20-337 Lublin e-mail: jerzy.slawek@inlex.pl

  More
 • 84. Do kiedy spółka ma czas na dogadanie się z wierzycielami w sprawie ewentualnego układu i na jakim etapie są te rozmowy. Czy wierzyciele są skłonni do tak głębokiej redukcji zadłużenia spółki.
   

  Witam, o postępie procesu przyjmowania układu z wierzycielami informujemy na bieżąco w postaci raportów bieżących. Jest to jedyny możliwy kanał przepływu informacji w tym zakresie.

  More
 • 85. Jakie są szanse na zawarcie układu z wierzycielami firmami oponiarskimi skoro spółka i tak nie mogła się z nimi dogadać wcześniej. Czy nie dobrze by było dokapitalizować spółki nową emisja akcji w celu oddłużenia. Jakie są szanse na spłatę obligacji po rolowaniu ich. Skąd spółka pozyska tyle pieniędzy żeby spłacić te obligacje, skoro interes częściowo się zwinie (sprzedaż opon). W jaki sposób zarząd spółki doprowadził do sytuacji że nie płacił dystrybutorom opon.
   

  Szanowna Pani, Dziękuję za kilka pytań. Trudno mi określić szanse na zawarcie układu. Pozostaje to w decyzji wierzycieli. Jako Zarząd uważam, że zawarcie układu jest najkorzystniejsze dla wszystkich stron. Dokapitalizowanie spółki w celu zredukowania zadłużenia to bardzo dobry pomysł, który co najmniej od czerwca 2013 roku jest przedstawiany przez Zarząd. Niestety podjęta w zeszłym roku uchwała ZWZ o warunkowym podwyższeniu kapitału zawierała ograniczenie ceny nowej emisji akcji (nie niżej niż 2 zł), co powodowało niemożność wykorzystania jej w praktyce. Obecna uchwała, z czerwca 2014 roku, zwiększa możliwość pozyskania kapitału z emisji akcji. Na obecnym etapie nie jestem w stanie przewidzieć czy będzie zainteresowanie obligatariuszy do zamiany obligacji na akcje. Rolowanie obligacji zakłada, że spłata kapitału nastąpi w 2017 rok. Do tego czasu należ uzdrowić fundamenty spółki i wykazać jej rentowność. Zarząd widzi realność takiego planu. Na temat przyczyn obecnej trudnej sytuacji, wypowiadałem się wielokrotnie w raportach okresowych.

  More
 • 86. Czy spółka planuje w dalszym stopniu skupować przecenione obligacje (cena 30% wartości nominalnej) w celu ich umożenia a zarazem znacznego zmniejszenia długu Orzeł S.A.?
   

  W najbliższych dniach nie planujemy takich działań, ale nie mogę tego wykluczyć w przyszłości. W chwili obecnej czekamy na zgodę sędziego komisarza oraz nadzorcy sądowego ws wypłaty najbliższej transzy odsetek od obligacji serii B.

  More
 • 87. Nigdzie nie mogę znaleźć ilości dni w danym okresie odsetkowym. Proszę o podanie wysokości odsetek lub ilości dni w danym okresie odsetkowym przypadającym na jedną obligacje za 11 i 12 okres odsetkowy. Dziękuje za odpowiedź w tej sprawie.
   

  Wysokość odsetek za 11 okres odsetkowy wynosi 26,82zł/1 obligację, natomiast za 12 okres odsetki wynoszą 27,42 zł/1 obligację.

  More
 • 88. Panie Prezesie akcjonariusze proszą o informacje odnośnie działań jakie Zarząd podejmuje w celu naprawy finansów spółki.
   

  Szanowny Panie, w pełni zgadzam się z oczekiwaniem Akcjonariuszy. Miejscem do udzielania takich informacji są raporty okresowe oraz Walne Zgromadzenie. Zapraszam do uczestnictwa w najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  More
 • 89. Posiadam obligacje orl0814. Proszę o kontakt telefoniczny i mailowy do Kuratora Jerzego Sławka zajmującego się sprawami obligatariuszy?
   

  Spółka zorganizuje spotkanie Obligatariuszy z kuratorem Panem Jerzym Sławkiem. Informacje na ten temat zostaną upublicznione w Raporcie bieżącym.

  More
 • 90. Czy spółka zamierza w maju 2014r wypłacić odsetki od odbligacji seri ORL0814 za okres odsetkowy 2.2014-5.2014 lub poinformować obligatoriuszy o nie wypłaceniu tych odsetek ?
   

  Analizujemy możliwość wypłaty odsetek za okres odsetkowy przypadający na luty- maj 2014r. Na bieżąco będziemy przekazywać informacje związane z obligacjami.

  More
 • 91. Jakie działania podejmuje firma by poprawić trudną sytuację finansową ? Od kiedy firma planuje pracę Recyklera w trybie trzyzmianowym.....tylko pełen kalendarz zamówień moze być gwarantem poprawy sytuacji.Jaka jest reakcja potencjalnych odbiorców na wprowadzony innowacyjny produkt, jakie sa szanse na porozumienie z wierzycielami?
   

  Szanowny Panie, odpowiedź na wszystkie te pytania znajduje się w opublikowanych raportach bieżących i okresowych. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z opublikowanym niedawno raportem okresowym za 2013 rok.

  More
 • 92. Czy spółka zamierza wypłacić odsetki od odbligacji seri ORL0814 za okres odsetkowy 11.2013-2.2014 lub poinformować obligatoriuszy o nie wypłaceniu takich odsetek przed dniem przypadającym na ich wypłatę?
   

  Tak, wypłata odsetek odbędzie się zgodnie z przedstawionym harmonogramem wypłat.

  More
 • 93. Czy spółka rozważała zgłoszenie propozycji odsprzedaży domeny http://salon-opon.com/ innym podmiotom zajmującym się e-handlem np. z dziedziny opon samochodowych . Takie posuniecie powinno pozwolić spółce wygenerować pewne przepływy finansowe w związku z likwidacja sklepu znajdującego się pod adresem http://salon-opon.com/
   

  Zakończenie działalności brokera oponiarskiego oraz reorganizacja Spółki polega m.in. na sprzedaży zbędnego majątku Spółki w tym również domeny salon-opon.com.

  More
 • 94. 1. Czy jest Pan powiązany rodzinnie albo biznesowo z właścicielemwłaścicielami firmy "Serwis Opon J. Orzeł ul.Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa" 2. Czy akcjonariusze Orzeł S.A. mogą dowiedzieć się kto jaka firma zakupiła w listopadzie 2013 od Orzeł S.A. nieruchomość w Ćmiłowie ?
   

  Ad 1"Serwis Opon J Orzeł" to skrótowy zapis nazwy "Serwis Opon Jerzy Orzeł". Ad 2 Nie mam podstaw do ujawniania nazwy firmy która kupiła obiekt w Ćmiłowie, ale od 1 stycznia będzie ona prowadziła serwis mechaniczny pod tym adresem i będzie można to sprawdzić. Dodatkowo jest możliwość wynajęcia pomieszczeń biurowych od nowego właściciela.

  More
 • 95. W skonsolidowanym raporcie za III kw. 2013 spółka zaraportowała "środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 575 553,03" - był to stan na koniec września, tymczasem 20 listopada spółka informuje o braku środków na wypłatę odsetek od obligacji w kwocie ok. 270 tys. Co stało się z w.w. środkami pieniężnymi w trakcie 7 tygodni ?
   

  Szanowny Panie, środki o których Pan pisze to w zdecydowanej większości zaliczka z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udzielona na realizację projektu B+R. Nie może być ona przeznaczona na żaden inny cel niż wskazany we wniosku o dotację.

  More
 • 96. Jak zostanie zorganizowany formalnie podział na obligatariuszy którzy chcą kasę w ratach a obligatariuszy rolujących niespłacalny dług.
   

  Szanowny Mike Tyson’ie, informacja na ten temat znajduje się w samych propozycjach układowych: „Obligacje serii C zostaną zaoferowane Obligatariuszom, którzy złożą wstępne deklaracje zakupu obligacji serii C w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego, w ramach subskrypcji przeprowadzonej przez Upadłego, skierowanej wyłącznie do tych Obligatariuszy, którzy we wskazanym powyżej terminie złożą wstępne deklaracje zakupu (subskrypcja prywatna).” Obligatariusze którzy nie złożą wstępnych deklaracji zakupu obligacji serii C, zostaną objęci opcją B (spłata w ratach).

  More
 • 97. Kiedy głosowanie nad układem?
   

  Szanowny Panie, ostateczny termin głosowania nad układem wciąż nie jest znany, czekamy na jego wyznaczenie przez Sąd. Zakładam, że głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi odbędzie się w drugim kwartale 2015 roku.

  More
 • 98. Czy to nie jest dobry pomysł aby Grupa Recykl S.A. przejąła spółkę Orzeł S.A. i spłaciła wierzycieli przy tym. Grupa Recykl S.A.jest berdzo dobrą i rozwojową spółką oraz dobrym zarządem. Tymczasem wasz zarząd doprowadził spółkę do upadłości. Raczej trudno będzie odzyskać wiarygodność klientów.Jeśli spóka dogada się co do upadłośći układowej to za kolejne lata i tak padnie z jeszcze więszymi długami.
   

  Szanowny Panie, cenię sobie Pańskie zdanie ale mam zgoła odmienne. Obie spółki są notowane więc może Pan dowolnie kształtować skład swojego portfela.

  More
 • 99. Panie Prezesie, W propozycjach dla obligatariuszy obligacje nowej serii (C) będą emitowane na 3 lata. Rozumiem więc że po trzech latach będą spłacone. Dlaczego więc obligacje serii B w propozycji alternatywnej mają być spłacone dopiero po 8 latach a nie także po 3? Czyżby zakładał Pan z góry rolowanie także serii C a więc brak płatności po 3 latach? Bo jeśli nie to całość obligacji serii B mogłaby być spłacona także po 3 latach, podczas gdy po 36 miesiącach w Pana propozycji to jest tylko 20% spłaty. To wydaje mi się niespójne i w zamyśle jak rozumiem ma zniechęcić do Opcji 2 (bez rolowania z B do C)). Tylko dlaczego? Swoją drogą zastanawiam się czy pożyczył by mi Pan swoje pieniądze na proponowanych warunkach.
   

  Szanowny Panie, więcej informacji na temat planowanych przepływów znajduje się w prognozach finansowych opublikowanych 2 października 2014 roku: http://www.orzelsa.com/web/uploads/assets/file/2014%2010%2002%20Orze%C5%82%20SA%20-%20plan%20i%20realizacja%20restrukturyzacja.pdf . Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące różnic w obu propozycjach kierowanych do obligatariuszy należy zwrócić uwagę na zastosowanie różnych instrumentów finansowych. Obligacje serii C będą miały naliczane odsetki, co oznacza, że kapitał ten będzie pracował. Będą one notowane więc będzie możliwość ich zbycia i odzyskania część (jak dużej określi rynek) zainwestowanych środków dużo szybciej. Raty układowe są natomiast kapitałem od którego Spółka nie płaci odsetek ale ich nieuregulowanie w terminie grozi likwidacją Spółki. Dodatkowo raty układowe będą lepiej zabezpieczone gdyż wynikają one z obligacji serii B które są wpisane w rejestrze zastawów na pierwszym miejscu dla linii technologicznej. Wykup: dla obligacji będzie to jednorazowo ale dopiero za trzy lata, natomiast raty układowe są spłacane co roku. Spółka ma świadomość, że z działalności operacyjnej może nie zgromadzić całej kwoty na wykup obligacji serii C (nie wiemy ilu obligatariuszy zdecyduje się na tę ścieżkę), ale bierzemy pod uwagę następujące źródła finansowania wykupu w 2018 roku: kredyt bankowy, leasing zwrotny aktywów trwałych, emisja akcji lub obligacji. Ostateczna forma pozyskania tych środków zostanie sprecyzowana na kilka miesięcy przed zapadalnością obligacji serii C. Na to wszystko nakłada się szansa na spłatę wszystkich zobowiązań w dużo krótszym terminie jeżeli Spółka uzyska dotację na restrukturyzację z Ministerstwa Skarbu Państwa. Jeżeli ma Pan dodatkowe pytania, jestem do dyspozycji.

  More
 • 100. Panie Prezesie dlaczego nic nie informujecie Obligatoriuszy o planach firmy dotyczacych spłaty odsetek od obligacji. Co dalej? Proszę podać najbliższy termin w jakim oddacie nam pieniądze?
   

  Szanowny Panie, dziękuję za zadanie pytania. Oczywiście staramy się jak najszybciej doprowadzić do rozliczenia z obligatariuszami ale nie będzie to możliwe co najmniej do czasu zamknięcia postępowania upadłościowego. Spółka w raportach bieżących przedstawia obecny stan prawny w tym zakresie. W styczniu złożyliśmy do sądu zmodyfikowane propozycje układowe umożliwiające obligatariuszom wybór dwóch potencjalnych sposobów wykupu obligacji przez spółkę (RB 4/2015). Następnie 5 marca bieżącego roku poinformowaliśmy o zatwierdzonej w lutym liście wierzycieli, co jest istotnym krokiem w postępowaniu upadłościowym. Teraz czekamy na wyznaczenie terminu głosowania wierzycieli, gdzie obligatariuszy będzie reprezentował wyznaczony przez Sąd kurator. Dodatkowo przypomnę, że Spółka złożyła w Ministerstwie Skarbu Państwa wniosek o dotację na restrukturyzację (RB 3/2015). Otrzymanie wspomnianej dotacji, pozwoliłoby znacząco przyspieszyć termin pełnego rozliczenia się z obligatariuszami. W chwili obecnej są to wszystkie informacje jakich mogę Panu udzielić.

  More
 • 101. Witam, czy spółka poszukuje nowych rynków zbytu ? czy w dalszym ciągu opiera się na zamówieniach krajowych i Rosji.
   

  Szanony Panie, oczywiście, że poszukujemy nowych rynków zbytu. Nasze produkty obecne są na 6 rynkach zagranicznych i na kilku nowych poszukujemy klientów.

  More
 • 102. Jak spółka chce uzbierać 14 mln zł wkładu własnego? czy planowane są nowe emisje akcji lub obligacji?
   

  Szanowny Panie, łączne koszty restrukturyzacji (spłata zobowiązań) to 24 mln zł. W myśl złożonego wniosku spółka ubiega się o dotację w kwocie 14 mln zł, natomiast wkład własny w wysokości 10 mln zł został już pokryty. Wkład własny to dotychczasowe spłaty zobowiązań wobec wierzycieli oraz umorzenia jakie spółka wynegocjowała u dostawców w 2013 roku oraz jakie zakłada uzyskać w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Nie widzę potrzeby emitowania nowych akcji lub obligacji na potrzeby uzupełnienia wkładu własnego. Nowa emisja obligacji jest planowana ale będzie to proces „rolowania” obligacji serii B i informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w propozycjach układowych przygotowanych przez Spółkę.

  More
 • 103. O ile spadna zobowiazania spolki w wyniku zawartego porozumienia z jednym z dostawcow opon? Jak wplynie to na restrukturyzacje przedsiebiorstwa?
   

  Szanowny Panie, zawarte porozumienie nie wpływa na wysokość zobowiązań a jedynie wstrzymuje bieg postępowania sądowego z powództwa dostawcy opon. Powyższe działanie jest przejawem dobrej woli obu stron i oczekiwaniem na rozstrzygnięcie w postaci wyników głosowania nad układem z wierzycielami. Zakładam, że takie porozumienie z wierzycielem jest przesłanką do głosowania za zawarciem układu.

  More
 • 104. Spółka od lat generuje straty i Pan chce oferować akcje dla obligatariuszy według parytetu 1000 akcji z 1 obligacje ?! Czyli chce Pan aby zgodzili się na redukcje swojego zobowiązania na dziś o 70% ! a jak Pan dalej będzie tak zarządzał to za rok o kolejne 30% - czyli nie dostaną nic a Orzeł S.A skończy tak jak Astor S.A tez przez Pana zarządzany - likwidacja. Czy też ma Pan inny realny plan ?
   

  Szanowny Panie, w ramach postępowania upadłościowego proponujemy obligatariuszom serii B zamianę obecnej serii na nową serię C również zabezpieczoną linią do recyklingu. Realizacja takiej koncepcji przy jednoczesnym umorzeniu części zobowiązań wobec innych niezabezpieczonych wierzycieli ma pozwolić spółce na dalsze obsługiwanie i rozłożone w czasie spłacanie swoich zobowiązań. Zamiana na akcje jest opcją która może być realizowana jedynie na życzenie obligatariuszy.

  More
 • 105. p.prezesie czy nie lepiej wypuscic akcje po 1 zł i podnies kapitał firmy i zaspokoic obligatoriuszy
   

  Szanowny Panie, widzę taką możliwość aby część zobowiązań z tytułu obligacji zamienić na akcje według parytetu wymiany 1000 akcji za jedną obligacje. Będzie to jednak możliwe dopiero po zatwierdzeniu układu przez wierzycieli, w następującej kolejności: zrolowanie obligacji serii B na serię C, a następnie dla zainteresowanych zamiana obligacji serii C na akcje nowej emisji.

  More
 • 106. Jaki jest przewidywany termin zakoczenia zawarcia porozumienia z dluznikami pozwalajacymi wyjsc przedsiebiorstwu z patowej sytuacji do normalnego trybu produckji z zaspokojeniem rozszczen zgodnie z trwajacym postepowaniem upadlosciowym?
   

  Szanowny Panie, według przewidywań Zarządu, jeżeli nie będzie nieprzewidzianych utrudnień, głosowanie nad układem powinno odbyć się w I kwartale 2015 roku.

  More
 • 107. Czy spolka prowadzi jakie kolwiek poszukiwania inwestora ktory dokapitalizuje (emisja akcji) lub obejmie nowa serie obligacji w celu zaspokojenia wierzytelnosci zapadlej seri (nie poprzez rolowanie zobowiazan)?
   

  Szanowny Panie, przed zawarciem układu z wierzycielami bardzo mało prawdopodobne jest znalezienie inwestora gotowego objąć znaczący pakiet akcji lub obligacji Orzeł S.A.

  More
 • 108. Na kiedy zarzad przewiduje zakonczenie postepowania naprawczego przed sadem?
   

  Szanowny Panie, wobec Orzeł S.A. toczy się postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu a nie postępowanie naprawcze. Według przewidywań Zarządu, jeżeli nie będzie nieprzewidzianych utrudnień, głosowanie nad układem powinno odbyć się w I kwartale 2015 roku.

  More
 • 109. Dlaczego zarzad nie wykarze dobrej woli, poprzez propozycje dodatkowego zabezpieczenia obligacji nowej serio poprzez: - ustanowienie zastawu na akcjach wlasnych rodziny Orzel. - ustanowieniu czlonkow RN wybranych przez obligatoriuszy. Zabezpieczenie tylko na lini produkcyjnej wycenianej na okolo 7 mln, przy emisji wartej 10 mln, jest stosunkowo za niskie i niesie za soba duze ryzyko dla obligatoriuszy. Skad zarzad zamierza pozyskac srodki na splate nowej seri obligacji jesli obligatoriusze nie wyraza checi konwersji zobowiazn na akcje?
   

  Szanowny Panie, Zarząd wykazuje pełną determinację w dążeniu do zawarcia układu z wierzycielami. Propozycje dodatkowych zabezpieczeń które Pan przedstawia nie są w dyspozycji Zarządu, więc nie mogą być elementem propozycji układowych przygotowywanych przez Zarząd. Linia technologiczna, według wyceny z przed kilku miesięcy, wyceniana jest na 10,7 mln zł. Zgodnie z prezentowanymi propozycjami środki na wykup obligacji serii C mogą pochodzić z: emisji akcji do której Zarząd ma już upoważnienie zgodnie z uchwałą WZ z czerwca 2014 roku, emisji obligacji serii D, kredytu bankowego zabezpieczonego nieruchomością lub linią technologiczną, leasingu zwrotnego nieruchomości lub linii technologicznej itp. Jak Pan widzi, po zawarciu układu będzie wiele możliwych ścieżek pozyskania środków na wykup obligacji serii C. W chwili obecnej, na trzy lata przed ich wykupem, trudno sprecyzować która z nich będzie najkorzystniejszą opcją.

  More
 • 110. Jak zarzad wyobraza sobie dalsze funkcjonowanie przedsiebiorstwa przy braku rentownosci podstawowej dzialanosci ? W jaki sposob spolka chce generowac nadwyzke finansowa aby splacic zobowiazania jakie zostana po przeprowadzeniu postepowania naprawczego?
   

  Szanowny Panie, rentowność podstawowej działalności znacząco poprawiła się w tym roku. Widzimy możliwość utrzymania tego trendu w kolejnych okresach. Dodatkowo do końca roku do oferty zostanie wprowadzony nowy produkt o wyższej niż granulat rentowności. W kolejnych okresach nastąpi obniżenie kosztów ogólnozakładowych, które obecnie obejmują koszty prac badawczo naukowych w ramach realizowanego projektu – koszty nierefinansowane dotacją to niespełna 2 mln zł. Doprowadzenie do zawarcia układu spowoduje obniżenie kosztów finansowych w spółce. W minionych kwartałach i w prognozach na kolejne przewidujemy stałe obniżanie zadłużenia spółki. Dalsze prowadzenie działalności operacyjnej pozwoli nam w latach 2015-2017 dokonać np. sprzedaży aktywów typu nieruchomości a następnie ich wyleasingowanie lub wynajęcie. Taka operacja pozwoliłaby niemal całkowicie uregulować wszystkie zobowiązania spółki.

  More
 • 111. Czy w najbliższym czasie spółka zamierza składać kolejne wnioski o dotacje w najbliższym czasie ? Ewentualnie czego one dotyczyłyby?
   

  Obecnie trwają prace nad wykorzystanie środków z pierwszej dotacji (17,5 mln zł) na budowę fabryki granulatu z użytych opon. W planach mamy również wykorzystanie drugiej dotacji (22,5 mln zł), rozpoczęcie tego projektu będzie możliwe najwcześniej w 2011 roku. Chcemy skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu tych dotacji, w związku z tym w najbliższym czasie nie planujemy składać wniosku o dofinansowanie na kolejny duży projekt. Natomiast nie wykluczamy w najbliższej przyszłości ubiegania się o mniejsze dotacje.

  More
 • 112. Czy robienie takich małych emisji ma sens? Czy koszty przeprowadzenia emisji nie są zbyt duże w stosunku do kapitału jaki pozyska spółka?
   

  Ostateczna decyzja o wielkości emisji (liczbie wyemitowanych akcji, cenie etc.) będzie podjęta na NWZA 24 sierpnia. Czy jest to mała czy duża emisja pozostaje oceną subiektywną. Na pewno jest to emisja która jest istotna w procesie przejęcia spółki Fleet Service SA o czym wcześniej informowaliśmy. Odnośnie kosztów emisji nie przewidujemy żeby przekroczyły one 3,5% - 4% pozyskanego kapitału.

  More
 • 113. Czy Astor był dofinansowany przez Orła (tak jak planowano) i czy chodzi o pożyczkę czy nowe akcje? Czy dofinansowanie przyniosło efekt (zysk operacyjny i przychody)
   

  ASTOR S.A. został wsparty kapitałem obrotowym zgodnie z założeniami i przekłada się to na poprawę jego wyniku finansowego

  More
 • 114. Kiedy nastąpi asymilacja PDA serii C?
   

  Wniosek do sądu rejestrowego został złożony 12 kwietnia, natomiast sąd ma miesiąc na jego rozpatrzenie. W związku z tym asymilacja prawdopodobnie nastąpi w połowie maja.

  More
 • 115. Jakich zysków (netto) możemy się spodziewać w Astorze (rocznie)
   

  Wynik Astor S.A. zostaną uwzględnione w prognozie wyników skonsolidowanych

  More
 • 116. W związku z krążącymi przypuszczeniami proszę o odpowiedź, czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy Spółka planuje nową emisję akcji z prawem poboru?
   

  Nie planujemy w najbliższym czasie kolejnej emisji akcji z prawem poboru. Obecnie chcemy dokończyć prace związane z emisją akcji serii C.

  More