+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zapewniam Pana, ża naszą intencją nie jest wprowadzanie czytelników w błąd. W mojej ocenie, “wyniki finansowe” w wąskim znaczeniu to rzeczywiście różnica między przychodami i kosztami, jednak w szerokim znaczeniu jest to zbiór wartości ekonomicznych określających sytuację spółki (zaciągnięty np. z rachunku wyników, bilansu). W takiej sytuacji przychody są jak najbardziej elementem zbioru o nazwie “wyniki finansowe”. Dodam również, że sformułowanie “wyniki finansowe” pojawia sie w tytule natomiast w treści komunikatu zawsze uściślamy, że mowa jest o przychodach.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)