+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd

Monika Koszade-Rutkiewicz

Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jak również Master of Buisness Administration w Atwerpii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania i marketingu.  Członek Rad Nadzorczych wielu Spółek. Osoba o bardzo bogatym doświadczeniu zawodowym, wieloletni akcjonariusz i obligatariusz Orzeł S.A. 

Społeczna prezes Fundacji „KRAINA WIEDZY”, która od lat wspiera uzdolnioną młodzież.

Michał Stachyra

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z Orzeł S.A. związany od 2013 roku, wcześniej zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego. Ukończył liczne kursy i szkolenia w dziedzinach zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz controllingu. Prywatnie interesuje się m. in. tematyką rynków kapitałowych.