+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Rada Nadzorcza

Regina Maria Jorgas

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1998-1999 główny specjalista do spraw restrukturyzacji w TECHMA – OSTRZESZÓW SA, w latach 2006-2008 ekspert do spraw restrukturyzacji w OPERATOR ARP.

Pani Regina Jorgas spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Krzysztof Stanik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Prowadzi własną działalność gospodarcza od roku 1998. Inwestor giełdowy od 1994 roku. Akcjonariusz ORZEŁ SA od roku 2009.

Pan Krzysztof Stanik nie spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Michał Staszewski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Prezes Zarządu oraz udziałowiec Polskiej Spółki Inżynierskiej DigiLab sp. z o.o. Udziałowiec DigiLab Research sp. z o.o. Akcjonariusz Orzeł S.A.

Pan Michał Staszewski nie spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Marcin Lau

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W latach 2015-2017 Dyrektor Departamentu Obsługi Firm w Centralnym Domu Maklerskim PEKAO SA. Obecnie Główny Analityk w spółce PHINANCE SA.

Pan Marcin Lau spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Krzysztof Badyda

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Profesor zwyczajny  w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor ponad 300 publikacji. Współautor i autor ponad dwustu pięćdziesięciu prac realizowanych w ramach programów badawczych, grantów, oraz na zlecenie przemysłu.  Kierownik około 200 projektów. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne.

Pan Krzysztof Badyda spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Leszek Rafalski

Członek Rady Nadzorczej

Inżynier budownictwa, profesor nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu prac badawczych, prawie 140 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz współautorem 10 patentów z zakresu gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej. Aktywnie działa w wielu organizacjach naukowych i technicznych w kraju i za granicą.

Pan Leszek Rafalski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).