+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Rada Nadzorcza

Regina Maria Jorgas

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1998-1999 główny specjalista do spraw restrukturyzacji w TECHMA – OSTRZESZÓW SA, w latach 2006-2008 ekspert do spraw restrukturyzacji w OPERATOR ARP.

Pani Regina Jorgas nie spełnia kryteriów niezależności członka rady nadzorczej wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym rozszerzonych o brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Krzysztof Stanik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Prowadzi własną działalność gospodarcza od roku 1998. Inwestor giełdowy od 1994 roku. Akcjonariusz ORZEŁ SA od roku 2009.

Pan Krzysztof Stanik nie spełnia kryteriów niezależności członka rady nadzorczej wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym rozszerzonych o brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Michał Staszewski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Prezes Zarządu oraz udziałowiec Polskiej Spółki Inżynierskiej DigiLab sp. z o.o. Udziałowiec DigiLab Research sp. z o.o. Akcjonariusz Orzeł S.A.

Pan Michał Staszewski nie spełnia kryteriów niezależności członka rady nadzorczej wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym rozszerzonych o brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Marcin Lau

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W latach 2015-2017 Dyrektor Departamentu Obsługi Firm w Centralnym Domu Maklerskim PEKAO SA. Obecnie Główny Analityk w spółce PHINANCE SA.

Pan Marcin Lau spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym rozszerzone o brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

 Krzysztof Badyda

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Profesor zwyczajny  w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor ponad 300 publikacji. Współautor i autor ponad dwustu pięćdziesięciu prac realizowanych w ramach programów badawczych, grantów, oraz na zlecenie przemysłu.  Kierownik około 200 projektów. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne.

Pan Krzysztof Badyda spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym rozszerzone o brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.