Zielone zamówienia publiczne – jak administracja publiczna może zadbać o środowisko naturalne?

Pomysł zielonych zamówień publicznych (Green Public Procurement GPP) pojawił się w prawodawstwie Unii Europejskiej już w 2004 r. Zakłada on,...
Czytaj dalej

Jak podnieść bezpieczeństwo nawierzchni na polskich drogach?

Każdego roku polskie drogi są miejscem wielu tragicznych wypadków. Ich przyczyny są różne, jednak część pośrednio lub bezpośrednio wywołana jest...
Czytaj dalej

Jakie zalety ma modyfikowanie asfaltu gumą ze zużytych opon?

Twórcze myślenie jest kluczem do rozwoju we wszystkich dziedzinach naszego życia. Sięganie po nowe, kreatywne rozwiązania sprawia, że każde zadanie...
Czytaj dalej

Czym jest asfalt modyfikowany?

Nawierzchnia drogowa, po której poruszają się pojazdy powinna spełniać najwyższe standardy techniczne i być odporna na uszkodzenia. To cechy, które...
Czytaj dalej