+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Akcje Orzeł S.A. w portfelu indeksu Łukasiewicza INNOVATOR

Akcje Orzeł S.A. zostały włączone w skład portfela indeksu Łukasiewicza INNOVATOR. Indeks jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz...
Czytaj dalej

Raport Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczący bezpieczeństwa granulatu SBR na boiskach sportowych.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań toksykologicznych wykonanych na zlecenie Ministerstwa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dotyczących...
Czytaj dalej

Jak zapewnić większe bezpieczeństwo na placach zabaw?

Plac zabaw to niezwykle istotne miejsce w każdej okolicy. Spokojny sposób na przyjemne spędzenie czasu i integrację dzieci oraz rodziców....
Czytaj dalej

Dlaczego rola surowców z recyklingu w gospodarce będzie rosła?

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada odzyskiwanie maksymalnej ilości surowców z odpadów, które następnie wykorzystywane są do produkcji kolejnych wyrobów. Ideą...
Czytaj dalej

Zużyte opony – lepiej je spalać, czy odzyskiwać z nich surowce?

W miarę wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa dynamicznie rozwijają się technologie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, w tym również zużytych opon samochodowych....
Czytaj dalej

Innowacyjne zastosowania pyłu gumowego z recyklingu opon

W miarę upowszechniania się recyklingu i zwiększania jego obowiązkowych poziomów następować musi rozwój rynku materiałów odzyskiwanych w tym procesie. Wiąże...
Czytaj dalej

Zalety i przykłady zastosowania granulatu SBR

W Polsce producenci opon zobowiązani są do zapewnienia odzysku swoich produktów, w ilości odpowiadającej minimum 75% tonażu opon wprowadzanych na...
Czytaj dalej

Zielone zamówienia publiczne – jak administracja publiczna może zadbać o środowisko naturalne?

Pomysł zielonych zamówień publicznych (Green Public Procurement GPP) pojawił się w prawodawstwie Unii Europejskiej już w 2004 r. Zakłada on,...
Czytaj dalej

Jak podnieść bezpieczeństwo nawierzchni na polskich drogach?

Każdego roku polskie drogi są miejscem wielu tragicznych wypadków. Ich przyczyny są różne, jednak część pośrednio lub bezpośrednio wywołana jest...
Czytaj dalej

Jakie zalety ma modyfikowanie asfaltu gumą ze zużytych opon?

Twórcze myślenie jest kluczem do rozwoju we wszystkich dziedzinach naszego życia. Sięganie po nowe, kreatywne rozwiązania sprawia, że każde zadanie...
Czytaj dalej

Czym jest asfalt modyfikowany?

Nawierzchnia drogowa, po której poruszają się pojazdy powinna spełniać najwyższe standardy techniczne i być odporna na uszkodzenia. To cechy, które...
Czytaj dalej