Kalendarium

Orzeł SA: Klasyfikacja do notowań ciągłych w segmencie New Connect Base

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 28 września 2020 roku powziął informację, iż na podstawie uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, w dniu 28 września 2020 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect w wyniku czego Spółka Orzeł S.A. została zakwalifikowana z dniem 01.10.2020 roku do notowań ciągłych w segmencie New Connect Base.

Emisja Akcji Serii E

Termin objęcia umów Akcji Serii E –  do 23 czerwca 2020 roku

Dokument ofertowy akcji serii E.pdf

Publikacja raportów okresowych

Raport kwartalny za IV kwartał 2020 – 12 lutego 2021
Raport kwartalny za I kwartał 2021 – 14 maja 2021

Raport roczny za 2020 rok – 21 maja 2021

Raport kwartalny za II kwartał 2021 – 12 sierpnia 2021
Raport kwartalny za III kwartał 2021 –10 listopada 2021

 

Okresy zamknięte

12.01.2021 – 12.02.2021- okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku,

13.04.2021 – 14.05.2021 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku,

20.04.2021 – 21.05.2021 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego za 2020 rok,

12.07.2021 – 12.08.2021 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku,

10.10.2021 – 10.11.2021 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.