Kalendarium

Orzeł SA: Klasyfikacja do notowań ciągłych w segmencie New Connect Base

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 28 września 2020 roku powziął informację, iż na podstawie uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, w dniu 28 września 2020 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect w wyniku czego Spółka Orzeł S.A. została zakwalifikowana z dniem 01.10.2020 roku do notowań ciągłych w segmencie New Connect Base.

Emisja Akcji Serii E

Termin objęcia umów Akcji Serii E –  do 23 czerwca 2020 roku

Dokument ofertowy akcji serii E.pdf

Publikacja raportów okresowych

Raport kwartalny za IV kwartał 2021 – 14 lutego 2022
Raport kwartalny za I kwartał 2022 – 13 maja 2022

Raport roczny za 2021 rok – 20 maja 2022

Raport kwartalny za II kwartał 2022 – 12 sierpnia 2022
Raport kwartalny za III kwartał 2022 –14 listopada 2022

 

Okresy zamknięte

15.01.2022 – 14.02.2022- okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku,

13.04.2022 – 13.05.2022 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku,

20.04.2022 – 20.05.2022 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego za 2021 rok,

13.07.2022 – 12.08.2022 okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku,

15.10.2022 – 14.11.2022 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku.