+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Kontakt

Zakład Produkcji Granulatu Gumowego

ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa
E-mail: granulat@orzelsa.com

Sekretariat

tel.+48 (81) 475 57 00
fax +48 (81) 475 57 04
E-mail: granulat@orzelsa.com

Dział Handlowy

Joanna Czarnecka
Mob: +48 607 629 971
E-mail: jczarnecka@orzelsa.com

Przedstawiciel handlowy na Ukrainę
Arans Sp. z o.o.
Artur Avanesov
Tel. +48 888 151 121

Dział Zaopatrzenia i Logistyki

Dawid Rduch
Mob: +48 667 713 999
E-mail: drduch@orzelsa.com

Dział Utrzymania Ruchu

Pełnomocnik Zarządu ds. techniczno-organizacyjnych

Dariusz Olszak
Mob: +48 530 295 075
E-mail: dolszak@orzelsa.com

Szef Utrzymania Ruchu

Krzysztof Mróz
Mob: +48 609 451 543
E-mail: kmroz@orzelsa.com

Dział Utrzymania Ruchu – sprawy mechaniczne

Marcin Brzyski
Mob: +48 519 404 382
E-mail: mbrzyski@orzelsa.com

 

Orzeł S.A.

ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa
E-mail: info@orzelsa.com

NIP: 713-298-44-45
REGON: 060313241
KRS: 0000296327
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 10.614.543,00 PLN

Dyrektor Biura Zarządu
Relacje Inwestorskie

Karolina Olszowy
Mob: +48 519 404 377
E-mail: kolszowy@orzelsa.com

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2501.5904852128942!2d22.064983115757624!3d51.17133877958135!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47228c2221c14d2d%3A0x41a2e1e6ff7fec42!2sPrzemys%C5%82owa%2050%2C%2024-320%20Poniatowa!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1613572080374!5m2!1spl!2spl" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>