+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Kontakt

Zakład Produkcji Granulatu Gumowego

ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa
E-mail: granulat@orzelsa.com

Sekretariat

tel.+48 (81) 475 57 00
fax +48 (81) 475 57 04
E-mail: granulat@orzelsa.com

Dział Handlowy

Specjalista ds. sprzedaży

Joanna Czarnecka
Mob: +48 607 629 971
E-mail: jczarnecka@orzelsa.com 

Product Manager 

Krzysztof Góra
Mob: +48 735 250 619
E-mail: kgora@orzelsa.com 

Dział Zaopatrzenia i Logistyki

Dawid Rduch
Mob: +48 667 713 999
E-mail: drduch@orzelsa.com

Dział Utrzymania Ruchu

Pełnomocnik Zarządu ds. techniczno-organizacyjnych

Dariusz Olszak
Mob: +48 530 295 075
E-mail: dolszak@orzelsa.com

Szef Działu Utrzymania Ruchu

Krzysztof Mróz
Mob: +48 609 451 543
E-mail: kmroz@orzelsa.com

Dział Utrzymania Ruchu – sprawy mechaniczne

Marcin Brzyski
Mob: +48 519 404 382
E-mail: mbrzyski@orzelsa.com

 

Orzeł S.A.

ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa
E-mail: info@orzelsa.com

Prosimy o wysyłanie ofert handlowych na podany wyżej adres e-mail. Oferty handlowe kierowane bezpośrednio do Zarządu będą traktowane jako spam.

NIP: 713-298-44-45
REGON: 060313241
KRS: 0000296327
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 10.614.543,00 PLN

Dyrektor Biura Zarządu
Relacje Inwestorskie

Karolina Olszowy
Mob: +48 519 404 377
E-mail: kolszowy@orzelsa.com