+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zakład Produkcji Granulatu Gumowego

w Poniatowej
OFERTADroGUM
Orzeł SA statuetka 2023-

Odzyskiwanie opon

Orzeł SA zajmuje się ekologiczną produkcją granulatu gumowego w Poniatowej. Oferowane produkty powstają w procesie recyklingu opon. Atutem naszego zakładu jest bogate doświadczenie pozwalające skutecznie sprostać rosnącym wyzwaniom na rynku. Nasze granulaty to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych materiałów nawierzchniowych. Wierzymy, że rozwój budownictwa i infrastruktury coraz częściej będzie zmuszał przedstawicieli wielu branż do sięgania po ekologiczne i konkurencyjne materiały, takie jak granulat SBR.

Ekologiczna produkcja granulatu gumowego

Rozwój ekologicznej produkcji granulatu gumowego to odpowiedź na wzrost liczby zużywanych opon. Aktualnie ich składowanie jest prawnie zabronione w całej Unii Europejskiej, jednak wciąż pojawiają się w mediach doniesienia o powstających nielegalnych składowiskach, na których regularnie występują pożary. W Polsce w dalszym ciągu dominującym sposobem zagospodarowania zużytych opon jest odzysk energetyczny, prowadzący do marnotrawienia wartościowych surowców. Tymczasem recykling materiałowy odpowiada na stale rosnące zapotrzebowanie na surowce wtórne, np. złom powstały w wyniku oczyszczenia kordu stalowego.

Rozwój infrastruktury a granulaty gumowe

Zmieniające się przepisy dotyczące stosowania nawierzchni sprawiają, że inwestorzy coraz częściej sięgają po granulaty gumowe. Ekologiczne materiały to ciekawa i nowoczesna alternatywa dla infrastruktury i budownictwa betonowego. Dotyczy to szczególnie szkół, przedszkoli i innych placówek – w ich bezpośrednim otoczeniu mnóstwo jest elementów brukowych i betonowych, które mogą okazać się niebezpieczne dla bawiących się dzieci. Nasze granulaty gumowe są rekomendowane w przypadku inwestycji związanych z budową oraz modernizacją obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także obiektów użyteczności publicznych.