+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Granulat gumowy Orzeł

Granulat gumowy Orzeł

Oferujemy bogaty wybór granulatu gumowego z recyklingu opon o różnorodnym uziarnieniu. Nasze produkty odznaczają się wysoką czystością oraz spełniają standardy dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Szczegółowy opis, w tym kartę techniczną, analizę granulometryczną oraz najbardziej popularne zastosowania znajdą Państwo w opisie poszczególnych frakcji.