Akcjonariat

Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.614.543,00 PLN