+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Akcjonariat

Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.614.543,00 PLN