+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

DroGum – modyfikator asfaltu

Pewna droga do celu.

DroGum

jest modyfikatorem asfaltu (wzbogaconym miałem gumowym) służącym do poprawy parametrów mieszanek mineralno-asfaltowych. W jego skład wchodzi wysokiej jakości Orzeł Powder pochodzący z recyklingu opon oraz dodatek uszlachetniający i sieciujący.

Stworzony do pracy

Dzięki zastosowaniu modyfikatora DroGum mieszanka mineralno-asfaltowa posiada lepsze właściwości pod względem odporności na odkształcenia przy znaczących obciążeniach.

N

Redukcja hałasu

N

Poprawa odporności zmęczeniowej

N

Poprawa odporności na niską temperaturę

N

Poprawa odporności na deformacje trwałe

N

Wydłużona żywotność nawierzchni asfaltowych

N

Produkcja SMA bez kosztownych środków stabilizujących

N

Eliminacja emisji siarkowodoru

N

Niższe koszty produkcji SMA, AC WMS i każdych innych mm-a na bazie asfaltów modyfikowanych

Tam gdzie liczy się czas, potrzebujesz najlepszych rozwiązań.

Dzięki zastosowaniu DroGum zwiększamy możliwość rozprowadzenia asfaltu również w niższej temperaturze. Ponadto asfalt modyfikowany naszym materiałem gumowym umożliwia dłuższą pracę w miejscach, które ciężko formować, np. ronda, ścieżki rowerowe, estakady itp.

Zastosowanie DroGum

N

SMA w tym SMA LA

N

BBTM beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

N

PA asfalt porowaty

N

ACWMS beton asfaltowy o wysokim module sztywności

N

MA asfalt lany

N

AF elastyczna warstwa antyzmęczeniowa

N

SAMI

N

AC beton asfaltowy do warstwy ścieralnej, wiążącej lub podbudowy

Dzięki jednorodnej mieszance oraz wielkości granulatu modyfikator DroGum można podawać nie tylko systemem wagowym, lecz również w sposób pneumatyczny, który często wykorzystywany jest w produkcji przemysłowej.

ORZEŁ S.A. prowadzi działalność na rynku recyklingu opon od 2002 roku. Aktywność ta dotyczy takich obszarów jak:

N

rynek opon zużytych jako surowiec używany przez Zakład Produkcji Granulatu Gumowego

N

rynek kordu stalowego z recyklingu opon

N

rynek aktywnego pyłu gumowego (Orzeł Active Fine Powder)

N

rynek granulatu gumowego SBR

N

rynek kordu tekstylnego z recyklingu opon

N

rynek modyfikatorów asfaltu (DroGum)

Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego (ZPGG), w unikalnym procesie recyklingu przerabiamy rocznie kilkanaście tysięcy ton zużytych opon samochodowych. Duży nacisk na ekologię oraz wielomilionowe nakłady na badania i innowacyjne technologie sprawiły, że Orzeł S.A. jest istotnym graczem na rynku gumy i tworzyw sztucznych. Jako nieliczni w Europie, jesteśmy w stanie dostosować produkty pod indywidualne potrzeby klienta, zachowując najwyższe standardy jakościowe, odpowiedni skład mieszanki.

Zalety asfaltów modyfikowanych gumą

Asfalt modyfikowany gumą umożliwia poprawę właściwości użytkowych warstwy ścieralnej, realizując jednocześnie zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie surowców wtórnych. Materiał zwiększa odporność nawierzchni na uszkodzenia, odkształcenia plastyczne, a także działanie skrajnych temperatur. Ponadto asfalt modyfikowany wykazuje właściwości antypoślizgowe oraz zapewnia większe tarcie opony podczas kontaktu z powierzchnią, podnosząc zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo jazdy.