+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Wyniki Finansowe

Za IVQ 2008 dane podawane w tys. zł.
Dane z 2011 oraz dane za IQ i IIQ 2010 są zgodne z MSR.