+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Nawierzchnia drogowa, po której poruszają się pojazdy powinna spełniać najwyższe standardy techniczne i być odporna na uszkodzenia. To cechy, które dają gwarancję płynnego ruchu pojazdów i bezpieczeństwa podróżnych. Równa droga o dobrej nawierzchni pozwoli uniknąć uszkodzeń np. układu zawieszenia w samochodzie i nie narazi kierowcy na wysokie koszty naprawy. Nawierzchnie z tradycyjnego asfaltu, mimo wielu zalet, nie odznaczają się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia. Nic więc dziwnego, że coraz większą popularność zyskują nowe mieszanki, np. asfalty modyfikowane. Czym one są? Jak powstają? I jakie są ich główne zalety? Na te i inne pytania odpowiada nasz wpis.

Charakterystyka technologii

Asfalty modyfikowane to grupa lepiszczy drogowych opracowana po to, by zwiększyć trwałość wykonanych z nich nawierzchni, a także, by zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Te innowacyjne produkty zastosowane przy budowie dróg powodują, że są one trwalsze w porównaniu z nawierzchniami wykonanymi z tradycyjnych asfaltów drogowych i asfaltów wielorodzajowych. Nic więc dziwnego, że z roku na rok zyskują coraz większą popularność.

Różne rozwiązania

Asfalty modyfikowane to nazwa grupy innowacyjnych produktów, w której znajdują się lepiszcza z różnymi dodatkami, np. asfalt modyfikowany przy użyciu gumy ze zużytych opon. Taki dodatek sprawia, że masa zawiera ponad czterdzieści różnych substancji chemicznych, które ją uszlachetniają, np. kauczuki, sadzę węglową, siarkę, oleje, a także plastyfikatory. Asfalt modyfikowany gumą jest w tym przypadku produktem o szerokim składzie i wysokich parametrach.  Nowoczesne modyfikatory asfaltu np. DroGum, oprócz miału gumowego zawierają dodatki uszlachetniające i sieciujące, dzięki którym z powodzeniem mogą być aplikowane w procesie technologicznym tzw. metodą „na sucho”.

Kolejny produkt to asfalt z dodatkiem AMG, czyli z domieszką modyfikowanej gumy metodą „na mokro”, który cechuje się zwiększoną lepkością i umożliwia zwiększenie grubości błony asfaltowej bez konieczności stosowania stabilizatorów. Droga z asfaltu z AMG jest bardziej odporna na niekorzystne działanie wody i mrozu, a co za tym idzie nie jest podatna na spękania zmęczeniowe i odbite. Wyższa lepkość lepiszcza oznacza również zwiększoną odporność asfaltu modyfikowanego na deformacje plastyczne mieszanki.

Cenionym produktem jest także tworzony zgodnie z najnowszą technologią asfalt bazujący na modyfikatorze, jakim jest elastomer SBS (kopolimer styren-butadien-styren). Jego wykorzystanie sprawia, że lepiszcze zyskuje nowe, bardzo cenne właściwości, a przy tym znajduje zastosowanie zarówno w wysokich, jak i w niskich temperaturach. Wadą tego rozwiązania jest stosunkowo wysoki koszt zakupu.

Asfalt modyfikowany – główne zalety

Jakie są zalety zastosowania asfaltu modyfikowanego przy budowie nawierzchni? Jest ich naprawdę wiele. Przede wszystkim użycie wspomnianego materiału pozwala uniknąć najczęściej występujących problemów, takich jak odkształcenia lepkoplastyczne pojawiające się na drogach obciążonych ciężkim ruchem, spękania niskotemperaturowe warstw ścieralnych w czasie zimy oraz spękania zmęczeniowe nawierzchni.

Dodatkowo nawierzchnie z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego cechują się:

  • niższym modułem sztywności,
  • większą zdolnością do relaksacji naprężeń. W niskich temperaturach nawierzchnie nie pękają lub powstają w nich niewielkie, wolno rozwijające się zniszczenia,
  • zwiększoną odpornością na deformacje trwałe spowodowane wysoką temperaturą mięknienia lepiszcza,
  • lepszymi właściwościami antypoślizgowymi w stosunku do dróg pokrytych standardowym asfaltem,
  • znaczącym ograniczeniem hałasu,
  • większą odpornością na koleinowanie, pękanie niskotemperaturowe, a także na starzenie.

W wielu przypadkach asfalt modyfikowany jest proekologiczny ponieważ do wykonania 1 km drogi wykorzystuje się ok. 1000 sztuk zużytych, zalegających opon. Zastosowanie asfaltu modyfikowanego do budowy dróg pozwala na zmniejszenie wydatków na ich modernizację. Nawierzchnia ma większą trwałość, co znacząco ogranicza konieczność kompleksowych remontów oraz drobnych napraw.