+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada odzyskiwanie maksymalnej ilości surowców z odpadów, które następnie wykorzystywane są do produkcji kolejnych wyrobów. Ideą tego systemu jest ograniczenie zużycia surowców nieodnawialnych oraz zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowiska. Ewolucja gospodarek w model cyrkularny stała się jednym z priorytetów polityki ekonomicznej krajów rozwiniętych, m.in. Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, a nawet Chin. Jednocześnie rośnie świadomość ekologiczna społeczeństwa, przekładając się na decyzje zakupowe konsumentów, którzy coraz częściej wybierają produkty wytworzone z surowców wtórnych.

Z każdym rokiem skala zanieczyszczenia środowiska odpadami wytworzonymi przez człowieka nabiera coraz większych rozmiarów. Najbardziej wyrazistym tego przykładem jest wielkie dryfujące skupisko plastiku na Oceanie Spokojnym, utworzone przez prądy morskie. Jego rozmiar szacuje się na ok. 1,6 mln km2, czyli powierzchnię zbliżoną do obszaru Grenlandii. Plastikowe elementy dostające się do układu pokarmowego, powodują śmierć około jednego miliona zwierząt morskich rocznie.

Rola recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym

Obecnie wciąż mamy dostęp do najważniejszych surowców naturalnych, chociaż eksperci głośno ostrzegają, że moment wyczerpania się eksploatowanych źródeł zbliża się nieuchronnie. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji takiego zdarzenia, konieczne jest zwiększanie roli alternatywnych modeli pozyskiwania surowców do produkcji wyrobów codziennego użytku, np. w wyniku recyklingu odpadów. Równocześnie coraz mocniej odczuwamy rezultaty zmian klimatycznych, które są w dużej mierze spowodowane emisją dwutlenku węgla do atmosfery w procesie rafinacji wielu powszechnie wykorzystywanych tworzyw sztucznych, do których oprócz popularnych „plastików” należą również kauczuki syntetyczne stosowane do produkcji gumy.

W tym samym czasie narasta problem składowania poużytkowych tworzyw sztucznych. Plastiki charakteryzują się bardzo długim okresem biodegradacji. Na końcowym etapie tego procesu powstaje drobny pył, który dostaje się następnie do układu pokarmowego organizmów żywych, powodując ich wymieranie.

Recykling materiałowy pomaga rozwiązać oba zarysowane powyżej problemy. Selektywna zbiórka odpadów pozwala na segregację konkretnych materiałów, które następnie przetwarzane są na wyspecjalizowanych instalacjach do postaci pozwalającej na ich wykorzystanie do produkcji wyrobów użytkowych. Jednocześnie rozwój technologii powoduje szybki wzrost jakości pozyskiwanych surowców wtórnych, takich jak np. wytwarzany ze zużytych opon granulat SBR. Jednocześnie materiały z recyklingu osiągają na rynku często kilkukrotnie niższą cenę niż surowce pierwotne. Pozwalają tym samym na znaczne obniżenie kosztów produkcji wielu dóbr codziennego użytku. Dodatkowym atutem recyklingu jest fakt, iż prowadzony jest on lokalnie na ograniczonym obszarze geograficznym, tworząc miejsca pracy w rodzimej gospodarce i uniezależniając produkcję od importu krytycznych surowców z zagranicy.