+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Akcje Orzeł S.A. zostały włączone w skład portfela indeksu Łukasiewicza INNOVATOR.

Indeks jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Prezentuje i promuje innowacyjne spółki giełdowe, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym, reprezentowanym przez Łukasiewicza.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce, skupiająca 22 instytuty naukowe zlokalizowane w 12 miastach Polski. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne, w szczególności w takich obszarach badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Orzeł S.A. współpracuje z Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w obszarze  badań nad innowacyjnymi materiałami zawierającymi gumę z recyklingu opon.