+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, dziękuję za zadanie pytania. Oczywiście staramy się jak najszybciej doprowadzić do rozliczenia z obligatariuszami ale nie będzie to możliwe co najmniej do czasu zamknięcia postępowania upadłościowego. Spółka w raportach bieżących przedstawia obecny stan prawny w tym zakresie. W styczniu złożyliśmy do sądu zmodyfikowane propozycje układowe umożliwiające obligatariuszom wybór dwóch potencjalnych sposobów wykupu obligacji przez spółkę (RB 4/2015). Następnie 5 marca bieżącego roku poinformowaliśmy o zatwierdzonej w lutym liście wierzycieli, co jest istotnym krokiem w postępowaniu upadłościowym. Teraz czekamy na wyznaczenie terminu głosowania wierzycieli, gdzie obligatariuszy będzie reprezentował wyznaczony przez Sąd kurator. Dodatkowo przypomnę, że Spółka złożyła w Ministerstwie Skarbu Państwa wniosek o dotację na restrukturyzację (RB 3/2015). Otrzymanie wspomnianej dotacji, pozwoliłoby znacząco przyspieszyć termin pełnego rozliczenia się z obligatariuszami. W chwili obecnej są to wszystkie informacje jakich mogę Panu udzielić.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)