Spółka zorganizuje spotkanie Obligatariuszy z kuratorem Panem Jerzym Sławkiem. Informacje na ten temat zostaną upublicznione w Raporcie bieżącym.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)