+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Od samego początku naszym animatorem rynku jest AmerBrokers z którym co jakiś czas omawiam niską płynność walorów Spółki.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)