+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Obecnie trwają prace nad wykorzystanie środków z pierwszej dotacji (17,5 mln zł) na budowę fabryki granulatu z użytych opon. W planach mamy również wykorzystanie drugiej dotacji (22,5 mln zł), rozpoczęcie tego projektu będzie możliwe najwcześniej w 2011 roku. Chcemy skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu tych dotacji, w związku z tym w najbliższym czasie nie planujemy składać wniosku o dofinansowanie na kolejny duży projekt. Natomiast nie wykluczamy w najbliższej przyszłości ubiegania się o mniejsze dotacje.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)