+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Spółka nie zamierza rolować Obligacji serii A których wykup nastąpi w kwietniu 2012r. Środki na wykup tych obligacji będą pochodziły ze środków własnych Spółki.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)