+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Wysokość odsetek za 11 okres odsetkowy wynosi 26,82zł/1 obligację, natomiast za 12 okres odsetki wynoszą 27,42 zł/1 obligację.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)