+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki nie powinien komentować decyzji Akcjonariuszy. Według mojej wiedzy, sprzedaż akcji przez Przewodniczącego RN nie była związana z oceną perspektyw spółki. Pańską propozycję uważam za ciekawą i chętnie omówimy ją na najbliższym WZA, na które serdecznie zapraszam. Przypominam również, że do 14 czerwca członkowie organów spółki mają okres zamknięty i nie mogą dokonywać transakcji na akcjach ORL.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)