+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Ostateczna decyzja o wielkości emisji (liczbie wyemitowanych akcji, cenie etc.) będzie podjęta na NWZA 24 sierpnia. Czy jest to mała czy duża emisja pozostaje oceną subiektywną. Na pewno jest to emisja która jest istotna w procesie przejęcia spółki Fleet Service SA o czym wcześniej informowaliśmy. Odnośnie kosztów emisji nie przewidujemy żeby przekroczyły one 3,5% – 4% pozyskanego kapitału.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)