+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowna Pani, Dziękuję za kilka pytań. Trudno mi określić szanse na zawarcie układu. Pozostaje to w decyzji wierzycieli. Jako Zarząd uważam, że zawarcie układu jest najkorzystniejsze dla wszystkich stron. Dokapitalizowanie spółki w celu zredukowania zadłużenia to bardzo dobry pomysł, który co najmniej od czerwca 2013 roku jest przedstawiany przez Zarząd. Niestety podjęta w zeszłym roku uchwała ZWZ o warunkowym podwyższeniu kapitału zawierała ograniczenie ceny nowej emisji akcji (nie niżej niż 2 zł), co powodowało niemożność wykorzystania jej w praktyce. Obecna uchwała, z czerwca 2014 roku, zwiększa możliwość pozyskania kapitału z emisji akcji. Na obecnym etapie nie jestem w stanie przewidzieć czy będzie zainteresowanie obligatariuszy do zamiany obligacji na akcje. Rolowanie obligacji zakłada, że spłata kapitału nastąpi w 2017 rok. Do tego czasu należ uzdrowić fundamenty spółki i wykazać jej rentowność. Zarząd widzi realność takiego planu. Na temat przyczyn obecnej trudnej sytuacji, wypowiadałem się wielokrotnie w raportach okresowych.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)