+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Witam, o postępie procesu przyjmowania układu z wierzycielami informujemy na bieżąco w postaci raportów bieżących. Jest to jedyny możliwy kanał przepływu informacji w tym zakresie.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)