Ceny uzyskiwane za granulat są zgodne z naszymi wcześniejszymi założeniami.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)