+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, rentowność podstawowej działalności znacząco poprawiła się w tym roku. Widzimy możliwość utrzymania tego trendu w kolejnych okresach. Dodatkowo do końca roku do oferty zostanie wprowadzony nowy produkt o wyższej niż granulat rentowności. W kolejnych okresach nastąpi obniżenie kosztów ogólnozakładowych, które obecnie obejmują koszty prac badawczo naukowych w ramach realizowanego projektu – koszty nierefinansowane dotacją to niespełna 2 mln zł. Doprowadzenie do zawarcia układu spowoduje obniżenie kosztów finansowych w spółce. W minionych kwartałach i w prognozach na kolejne przewidujemy stałe obniżanie zadłużenia spółki. Dalsze prowadzenie działalności operacyjnej pozwoli nam w latach 2015-2017 dokonać np. sprzedaży aktywów typu nieruchomości a następnie ich wyleasingowanie lub wynajęcie. Taka operacja pozwoliłaby niemal całkowicie uregulować wszystkie zobowiązania spółki.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)