+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Odpowiedzi na Pańskie pytania zawarte są w opublikowanych ostatnio raportach : kwartalnym i rocznym. Proszę mnie zrozumieć, ale nie mogę poza raportami w systemie giełdowym odpowiadać na takie pytania. Miejscem gdzie będziemy mogli prowadzić dyskusję na te tematy jest najbliższe WZA na które (jak zwykle) zapraszam.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)