Szanony Panie, oczywiście, że poszukujemy nowych rynków zbytu. Nasze produkty obecne są na 6 rynkach zagranicznych i na kilku nowych poszukujemy klientów.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)