+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, analizujemy sytuację spółki na bieżąco i rozważamy wszystkie możliwe scenariusze. Pomimo trudniej sytuacji w jakiej znalazła się spółka, dostrzegamy możliwość wyjścia na prostą. Podejmujemy działania które można skonkludować w takich oto kierunkach: sprzedaż lub zamknięcie Brokera w celu ograniczenia generowanej straty, rolowanie lub zamiana na akcje obligacji serii B oraz rozwijanie produktu otrzymywanego w ZPGG celem uzyskania wyższej ceny. Zależy mi aby efekty tych działań były widoczne w pierwszym kwartale 2014 roku. Decyzję dotyczącą zakupu lub sprzedaży akcji ORL pozostawiam inwestorom.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)