Tak, wypłata odsetek odbędzie się zgodnie z przedstawionym harmonogramem wypłat.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)