+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Tak, wypłata odsetek odbędzie się zgodnie z przedstawionym harmonogramem wypłat.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)