+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, upadłość w jakiej znajduje się Orzeł S.A. to upadłość z możliwością zawarcia układu a nie likwidacyjna. Zarząd podejmuje wszelkie działania ażeby nie przekształciła się ona w likwidacyjną. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie czy znajdzie się firma zainteresowana kupnem linii technologicznej do recyklingu opon. „Czy może rodzina Orłów odkupi linię technologiczną po ogłoszeniu upadłości” Z tym pytaniem proszę zwrócić się do „rodziny Orłów” a nie Zarządu Orzeł S.A.. Upadłość ogłoszono w kwietniu 2014 roku, ale linia technologiczna nie jest do sprzedania. Niewypłacenie odsetek od obligacji serii B wynika z obecnej sytuacji Spółki. Rozliczenie zobowiązań z tytułu odsetek od obligacji będzie możliwa po zawarciu układu z wszystkimi wierzycielami. Obligatariuszy reprezentuje w tym zakresie wyznaczony przez sąd kurator, który zgłosił wierzytelność z tytułu obligacji (kapitału jak i odsetek) w postępowaniu upadłościowym.

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (1)