+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Mączka (średnica poniżej 1mm) stanowi 10-15% wagi otrzymywanej gumy na wyjściu linii technologicznej. Niedobór opon zużytych na rynku przekłada się na wzrost kosztów pozyskania surowców ale również na uzyskiwaną wydajność produkcji. Wielkość produkcji w danym miesiącu jest podstawowym parametrem wpływającym na wynik finansowy ZPGG. Podejmujemy działania (import surowca, kolejne umowy z polskimi dostawcami opon zużytych) zmierzające do ograniczenia wpływy tych negatywnych zjawisk.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)