Czy firma rozważa by zmienić rynek notowań z NewConect na GPW i czy w tym roku?

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)