+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

1. W raportach mówimy o marżach w ujęciu procentowym. 2. Zarząd stale monitoruje ponoszone koszty i tam gdzie to możliwe redukuje je. Koszty “niezwiązane z generowaniem przychodów” nie występują, natomiast koszty “niebezpośrednio związane z przychodem” to np. koszty B+R, ale są one kluczowe dla przychodów w przyszłości.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)