+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, stwierdzenie w pytaniu “celowo” jest zupełnie nieuzasadnione. Odpowiedź udzielona w dniu 29 października była zgodna z ówczesną wiedzą Zarządu. Powód przesunięcia wypłaty odsetek od obligacji serii B został podany w raporcie bieżącym 39/2013. Proszę uwzględnić, iż spółka prowadzi działalność gospodarczą a ta z założenia charakteryzuje się dużą zmiennością. Zadaniem Zarządu jest stałe i bieżące reagowanie na zaistniałe, nawet zmieniające się, warunki rynkowe.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)