+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Odsetki zostaną wypłacone zgodnie z harmonogramem. Za IX okres odsetkowy od 23.08.2013 do 22.11.2013 r. Obligatariuszom posiadającym obligacje na dzień 14.11.2013 wypłata odsetek nastąpi w dniu 22.11.2013 r.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)