+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, zawarte porozumienie nie wpływa na wysokość zobowiązań a jedynie wstrzymuje bieg postępowania sądowego z powództwa dostawcy opon. Powyższe działanie jest przejawem dobrej woli obu stron i oczekiwaniem na rozstrzygnięcie w postaci wyników głosowania nad układem z wierzycielami. Zakładam, że takie porozumienie z wierzycielem jest przesłanką do głosowania za zawarciem układu.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)