W najbliższych dniach nie planujemy takich działań, ale nie mogę tego wykluczyć w przyszłości. W chwili obecnej czekamy na zgodę sędziego komisarza oraz nadzorcy sądowego ws wypłaty najbliższej transzy odsetek od obligacji serii B.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)