+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zasadność była jak najbardziej badana i nie ma wątpliwości że nakłady inwestycyjne w IT są konieczne. W trakcie realizowania projektu będziemy brali pod uwagę bieżącą sytuację spółki.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)