Szanowny Panie, przed zawarciem układu z wierzycielami bardzo mało prawdopodobne jest znalezienie inwestora gotowego objąć znaczący pakiet akcji lub obligacji Orzeł S.A.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)