+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Jak najbardziej potwierdzam moją deklarację dotyczącą ponownego przeanalizowania możliwości publikacji prognoz. Na chwilę obecną, uważamy że publikowanie prognoz na 2013 rok wiąże się z dużym ryzykiem błędu. Pamiętam Państwa argumenty i jak tylko uznam za wystarczająco prawdopodobne nasze założenia budżetowe, zostaną one opublikowane w postaci raportu bieżącego. Bardzo proszę o wyrozumiałość w tym zakresie. Ilość zmiennych jest naprawdę duża i „czarowanie rynku” nie będzie służyć nikomu.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)