+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Jesteśmy w stałym kontakcie z PARPem i staramy się uzyskać od nich jakieś zobowiązujące informacje. Według pisma które od nich otrzymaliśmy termin publikacji wyników postępowania upłynął 23 listopada 2009 roku. W dzisiejszej rozmowie telefonicznej uzyskałem informację że rozpatrują jeszcze wnioski i nie wysłali nawet listy beneficjentów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego celem zatwierdzenia. Według mojej wiedzy, najwcześniej informacja w powyższej sprawie zostanie podana w połowie grudnia. Bardzo zależy nam na jej upublicznieniu przed zwołanym NWZ. Według dzisiejszego harmonogramu nową inwestycję chcielibyśmy rozpocząć na początku przyszłego roku i zakończyć w IVQ 2010. Pyta Pan również o ocenę szans. Mogę mówić jedynie o faktach: w historii prowadzonego biznesu (osoba fizyczna oraz Spółka jako jej następczyni biznesowa) w ciągu ostatnich kilku lat otrzymaliśmy ponad 10 dotacji, niepowodzeniem zakończyły się jedynie 2-3 wnioski. W chwili obecnej jesteśmy po ocenie formalnej dwóch kolejnych wniosków, realizujemy jeden projekt i przygotowujemy się do złożenia na początku 2010 roku kolejnego wniosku. Działania te dotyczą nakładów inwestycyjnych na doradztwo, rozwój e-commerce i inne. Mamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych na realizowane cele. W związku z brakiem odpowiedzi na dotychczas złożony wniosek w działaniu 1.4-4.1, złożyliśmy kolejny wniosek na zbliżony projekt w innym działaniu gdzie wyniki będą w lutym. Ze strony Zarządu oraz głównych akcjonariuszy jest pełna determinacja do realizacji projektu Fabryki Granulatu Gumowego oraz pozyskania finansowania z dotacji. Mam nadzieję, że będzie to już w najbliższych tygodniach.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)