+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Nie planujemy w najbliższym czasie kolejnej emisji akcji z prawem poboru. Obecnie chcemy dokończyć prace związane z emisją akcji serii C.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)