+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Wartość marży banku jest parametrem typowo handlowym i jako tajemnica transakcji nie może zostać ujawniona. Standardowe marże w tego typu transakcjach to 1,5-3% marży + WIBOR. Finansowanie o którym mówimy powyżej jest przeznaczone na kapitał obrotowy i nie zostanie przeznaczone na spłatę obligacji. Pozyskanie jednak dodatkowego kapitału powinno poprawić wyniki spółki i przez to (pośrednio) przełożyć się na uzyskanie taniego kapitału na spłatę/rolowanie obligacji serii B.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)