+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, w złożonych w sądzie propozycjach układowych nie ma mowy o mechanizmie wykupu obligacji od „drobnych obligatariuszy”. Obawiam się, że mechanizm taki oznaczałby nierówne traktowanie wierzycieli i nie jest możliwy do przeprowadzenia w postępowaniu układowym. W układzie ważne jest zobowiązanie z tytułu emisji całej serii obligacji, bez względu na fakt ile obligacji posiada dany obligatariusz.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)