+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W raportach miesięcznych podawać będziemy przychody jednostkowe i skonsolidowane. Uzasadnieniem takiego zakresu publikacji jest to, iż nie chcemy informować zbyt szczegółowo naszych konkurentów rynkowych.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)