+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie,

w chwili obecnej trwa proces emisji obligacji serii D, które pozwolą na większe rozłożenie w czasie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji serii C.
Spółka nie podjęła jeszcze decyzji o upublicznieniu obligacji serii C ani D. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od powodzenia emisji obligacji serii D.
Spółka planuje również przedterminowy wykup obligacji serii C od zainteresowanych obligatariuszy. W dniu dzisiejszym Spółka nabyła 664 obligacje serii C po cenie równiej 35% wartości nominalnej.
Obligatariusze zainteresowani notowaniem, a tym samym odsprzedażą obligacji serii C, mogą zgłaszać taką chęć bezpośrednio Spółce wraz z propozycją cenową takiej sprzedaży. Nie wykluczam możliwości odkupu obligacji serii C od zainteresowanych obligatariuszy bez ich notowania na Catalyst. Przy niewielkiej wartościowo emisji, koszt notowania mógłby znacząco podnieść koszty tej emisji.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)