+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, łączne koszty restrukturyzacji (spłata zobowiązań) to 24 mln zł. W myśl złożonego wniosku spółka ubiega się o dotację w kwocie 14 mln zł, natomiast wkład własny w wysokości 10 mln zł został już pokryty. Wkład własny to dotychczasowe spłaty zobowiązań wobec wierzycieli oraz umorzenia jakie spółka wynegocjowała u dostawców w 2013 roku oraz jakie zakłada uzyskać w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Nie widzę potrzeby emitowania nowych akcji lub obligacji na potrzeby uzupełnienia wkładu własnego. Nowa emisja obligacji jest planowana ale będzie to proces „rolowania” obligacji serii B i informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w propozycjach układowych przygotowanych przez Spółkę.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)