+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Nie. Każdorazowo kiedy składamy do PARP rozliczenie podajemy to w komunikacie bieżącym. Na chwilę obecną planujemy złożenie rozliczenia końcowego do końca 2011 roku.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)